Zapytanie ofertowe - usługa prawna

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza świadczyć usługę prawną w jednym podmiocie spółdzielczym.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na w/w usługę. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 2 listopada 2010 roku, do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha
tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl ; katarzyna@spoldzielnie.org.pl