Zapytanie ofertowe usługa cateringowa

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- zorganizować spotkanie dla 18 osób w Krakowie (ul. Malborska 65) w dniach 28-29.10.2010.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym ZSWES/2010/10/03 na dostarczenie usługi cateringowej. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 26-10-2010, do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl