Zapytanie ofertowe - tonery

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić tonery.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na tonery. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 26 października 2010 roku do godz. 9.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Małgorzata Klewska
30-646 Kraków ul. Malborska 65 tel. 012-655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl