Zapytanie ofertowe - tonery do drukarek

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić tonery do drukarek.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na tonery do drukarek. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 13 października 2010 roku do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Małgorzata Klewska tel. 012-655-10-17
www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl
30-646 Kraków ul. Malborska 65