Zapytanie ofertowe - łazienka

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje przebudowę łazienki w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przebudowę łazienki. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 15-09-2010, do godz. 14.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Katarzyna Wiecha tel. 12/655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl; katarzyna@spoldzielnie.org.pl