Zapytanie ofertowe - szkolenie w zakresie przekształcania Centrum Integracji Społecznej

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza: - przeprowadzić szkolenie w zakresie przekształcania Centrum Integracji Społecznej w świetle ustawy o finansach publicznych oraz zapewnić doradztwo dla uczestników szkolenia.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2010/09/02 na przeprowadzenie szkolenia wraz z udzieleniem doradztwa dla jego uczestników. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 20-09-2010, do godz. 15.00 (liczy się data otrzymania). Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 30-646 Kraków ul. Malborska 65 Olga Gałek tel. 12/655 1017 www.spoldzielnie.org.pl; olga@spoldzielnie.org.pl