Zapytanie ofertowe - sprzęt biurowy

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Lider projektu "INES - Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić sprzęt biurowy.

W związku z rozszerzeniem zapotrzebowania na sprzęt biurowy zwracamy się do Państwa o przesłanie oferty na sprzęt biurowy. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 24 sierpnia 2010 roku (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Małgorzata Klewska
tel. 012-655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl
30-646 Kraków
ul. Malborska 65