Zapytanie ofertowe nr SCEW/01/08/2009

 
dotyczące zamówienia usługi tłumaczenia w ramach Projektu SCEW (Social Co-operatives East and West - Spółdzielnie Socjalne Wschód - Zachód) finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach umowy nr VS 2008/02/39.
 
1. Data ogłoszenia: 17.08.2009
2. Zamawiający: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
3. Przedmiot zamówienia:
-   druk broszury wraz z korektą (wersja polska i angielska (nakład: 2x250 sztuk) 500sztuk ; format: 200x200 mm ; ilość stron: 50-52 ; kolor: 4+4 środek, 4+4 okładka (zgodnie z dostarczonym opracowaniem graficznym) ; papier: okładka 250g kreda mat, środek 135g kreda mat wykończenie: awers okładki folia mat + UV wybiórczo, szycie drutem, treja na CD) ;
-   Tłoczenie i powielenie płytek CD 1000 sztuk (publikacja w wersji elektronicznej 5 wersji jezykowych dostarczonych przez zamawiajacego)
 
4. Termin wykonania usługi: wrzesień 2009
5. Warunki wykonania usługi: oferta obejmuje kompleksową usługę tłumaczenia dostarczonego tekstu.
6. Kryteria oceny:
a. cena – 60 %,
b. doświadczenie w realizacji podobnych usług – 40%.
7. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie najpóźniej do  28.08.2009 roku, do godz. 15.00 (za datę złożenia uznawana jest data wpłynięcia oferty do adresata). Oferty przesłane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty przygotowane zgodnie z załączonym formularzem należy przesłać w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości, 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe SCEW/01/08/2009
 
Uwaga: nie odsyłamy nadesłanych ofert; o wyniku wyboru oferty informujemy elektronicznie wszystkich, którzy złożyli oferty.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Anna Bulka
Tel. (12) 265 – 73 – 90
E – mail: anna@spoldzielnie.org.pl