Zapytanie ofertowe nr SCEW/02/10/2008

 
dotyczące zamówienia usługi tłumaczenia w ramach Projektu SCEW (Social Co-operatives East and West - Spółdzielnie Socjalne Wschód - Zachód) finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach umowy nr VS 2008/02/39.

1.Data ogłoszenia: 17.10.2008
2.Zamawiający: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
3.Przedmiot zamówienia: tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne, szeptane  na j.angielski, j.czeski, j.bługarski, j.włoski oraz na j. polski podczas spotkań roboczych, konferencji on line rozmów telefonicznych, które będą  obejmować tematyke zwiazaną z ekonomią społeczną, spóldzielniami spcjalnymi oraz zagadnieniami zwiazanymi tematem informacji, konsultacji i partycypacji pracowników w szczególności w spółdzielniachsocjalnych.
4.Termin wykonania usługi: listopad 2008- marzec 2009
5.Warunki wykonania usługi: oferta obejmuje kompleksową usługę zgodnie z przedmiotem zamówienia, płatność za wykonaną usługę nastapi na podstawie wystawionych faktur wystawionych w oparciu o ilośćgodzin (dni) zrealizowanego tłumaczenia, ogólna wartość usługi nie może przekroczyć łacznie 5.000 EURO. Usługa bedzie wykonywana w krakowie oraz innych miejscach realizacji projektuw tym krakach siedziby Partnerów Projektu – tj. Włochy, Czechy, Bługaria (zleceniodawca nie pokrywa kosztów dojazdu tłumaczy)
6.Kryteria oceny:
a.      cena – 60 %,
b.      doświadczenie w realizacji podobnych usług – 40%.
7.Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie najpóźniej do  28.10.2008 roku, do godz. 15.00 (za datę złożenia uznawana jest data wpłynięcia oferty do adresata). Oferty przesłane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty przygotowane zgodnie z załączonym formularzem należy przesłać w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości, 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe SCEW/02/10/2008
 
 
Uwaga: nie odsyłamy nadesłanych ofert; o wyniku wyboru oferty informujemy elektronicznie wszystkich, którzy złożyli oferty.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Anna Bulka
Tel. (12) 265 – 73 – 90
E – mail: anna@spoldzielnie.org.pl