Zapytanie ofertowe nr SCEW/01/10/2008

dotyczące zamówienia usługi tłumaczenia w ramach Projektu SCEW (Social Co-operatives East and West - Spółdzielnie Socjalne Wschód - Zachód) finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach umowy nr VS 2008/02/39.

1. Data ogłoszenia: 02.10.2008
2. Zamawiający: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
3. Przedmiot zamówienia: tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne na j.angielski, j.czeski, j.bługarski, j.włoski oraz na j. polski wystąpień gości zagranicznych  podczas spotkań roboczych i konferencji organizowanej w ramach realizowanego projektu (1 dzień spotkanie w 2008 r- zorganizowane na przełomie w październiku 2008, 2 dni konferencja-zorganizowana w marcu 2009r), tłumaczenie będzie obejmować tematykę związaną z ekonomią społeczną, spóldzielniami socjalnymi oraz zagadnieniami zwiazanymi tematem informacji, konsultacji i partycypacji pracowników w szczególności w spółdzielniach
4. Termin wykonania usługi: listopad 2008- marzec 2009
5. Warunki wykonania usługi: oferta obejmuje kompleksową usługę zgodnie z przedmiotem zamówienia, płatność za wykonaną usługę nastapi na podstawie wystawionych faktur wystawionych w oparciu o ilość godzin (dni) zrealizowanego tłumaczenia, ogólna wartość usługi nie może przekroczyć łącznie 5.000 EURO
6. Kryteria oceny:
a. cena – 60 %,
b. doświadczenie w realizacji podobnych usług – 40%.
7. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie najpóźniej do  14.10.2008 roku, do godz. 15.00 (za datę złożenia uznawana jest data wpłynięcia oferty do adresata). Oferty przesłane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty przygotowane zgodnie z załączonym formularzem należy przesłać w wersji papierowej na adres: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości, 30-646 Kraków, ul. Malborska 65 z dopiskiem: Zapytanie ofertowe SCEW/01/10/2008
Uwaga: nie odsyłamy nadesłanych ofert; o wyniku wyboru oferty informujemy elektronicznie wszystkich, którzy złożyli oferty.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Anna Bulka
Tel. (12) 265 – 73 – 90
E – mail: anna@spoldzielnie.org.pl