Zapytanie ofertowe - szkolenie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza: - dostarczyć szkolenie dla 10 osób w Krakowie w dniach 10-12.08.2010.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na obsługę szkolenia. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 03 sierpnia 2010 roku, do godz. 12:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl