Zapytanie ofertowe - doradztwo

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza:
- Dostarczyć doradztwo dla pracowników organizacji/instytucji zajmujących się wspieraniem powstawania podmiotów ekonomii społecznej, w których proces reintegracji społeczno-zawodowej przechodzą osoby chorujące psychicznie.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na udzielenie doradztwa dla beneficjentów projektu. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 30 lipca 2010 roku, do godz. 15:00 (liczy się data otrzymania).

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków ul. Malborska 65
Olga Gałek
tel. 12/655 1017
www.spoldzielnie.org.pl;
olga@spoldzielnie.org.pl