Zapytanie ofertowe - szkolenie doradcze

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza przeprowadzić szkolenie doradcze w Warszawie w dniach 23-25 czerwca 2010.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia wraz z udzieleniem doradztwa dla jego uczestników. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 16 czerwca 2010 roku, do godz. 8.30 (liczy się data otrzymania).
 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Małgorzata Klewska, Olga Gałek
tel. 12/655-10-17
www.spoldzielnie.org.pl; olga@spoldzielnie.org.pl
30-646 Kraków ul. Malborska 65