Zapytanie ofertowe - materiały szkoleniowe

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić materiały szkoleniowe.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na materiały szkoleniowe. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 07 czerwca 2010 roku (liczy się data otrzymania). Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Anna Bulka tel. 012-655-71-01 www.spoldzielnie.org.pl; anna@spoldzielnie.org.pl 30-646 Kraków ul. Malborska 65