Zapytanie ofertowe - cykle szkoleniowo-doradcze

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza przeprowadzić 3 cykle szkoleniowo- doradcze.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie 3 cykli szkoleniowo-doradczych. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 25 maja 2010 roku, do godz. 12.00 (liczy się data otrzymania).
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Małgorzata Klewska
tel. 012-655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl
30-646 Kraków ul. Malborska 65