Zapytanie ofertowe

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w maju 2010 organizuje spotkanie sieciujące przedstawicieli Centrów Integracji Społecznej z całej Polski .

Naszym zamysłem jest, aby spotkanie odbyło się na terenie jednego z działających Centrów Integracji Społecznej, dlatego zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym obsługi organizowanego spotkania.
Przy okazji spotkania chcemy pokazać doświadczenia CIS i dlatego prosimy o przedstawienie w ofercie propozycji wizyty studyjnej w Państwa CIS.
Prosimy o przesłanie swojej oferty według załączonego wzoru w terminie do 5 maja 2010 roku.
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Anna Bulka
tel. 012-265-73-90
www.spoldzielnie.org.pl; anna@spoldzielnie.org.pl
30-646 Kraków ul. Malborska 65