Zapytanie ofertowe - sprzęt biurowy

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić sprzęt biurowy.

 
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na sprzęt biurowy. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 5 maja 2010 roku (liczy się data otrzymania).
 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
Małgorzata Klewska tel. 012-655-71-01
www.spoldzielnie.org.pl; malgorzata@spoldzielnie.org.pl
30-646 Kraków ul. Malborska 65