Spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego

W dniu 4 września 2017 r. w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego zorganizowane przez Delegaturę Regionalną Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyło ponad  60-ciu przedstawicieli różnych branż spółdzielczych oraz świata nauki i biznesu z województwa małopolskiego i śląskiego.

            W trakcie spotkania zostały omówione następujące tematy:

• Informacja o aktualnej sytuacji ruchu spółdzielczego oraz bieżących działaniach Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy- Janusz Paszkowski -  Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy,

• Działania na rzecz przedsiębiorców w Małopolsce – Jadwiga Widziszewska - przedstawiciel Politechniki Krakowskiej,

            Na wstępie spotkania Janusz Paszkowski, Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, przedstawił informacje na temat ważnych wydarzeń mających wpływ na rozwój i działanie ruchu spółdzielczego w Polsce i na świecie. W swoim wystąpieniu omówił także działania realizowane przez Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy i zaprosił do korzystania z jego oferty.

            Następnie Pani Iwona Hirsch-Chojnacka z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie  realizujac temat „Małopolska dla przedsiębiorstw społecznych”  przedstawiła znak promocyjny produktów i usług przedsiębiorstw społecznych - "Zakup ProSpołeczny" i warunki jego uzyskania. Celem istnienia znaku jest - z jednej strony dawanie klientom  szansy kupowania produktów i usług ekonomii społecznej. Takie prospołeczne zakupy pozwalają przy okazji codziennych wydatków podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. O prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w Zasadach przyznawania Znaku Promocyjnego ES "Zakup Prospołeczny". Od 2015 roku o przyznanie znaku w Małopolsce oprócz  przedsiębiorstw społecznych spółdzielni socjalnych i spółdzielni inwalidów mogą się tez ubiegać spóldzielnie pracy. Kolejnym  tematem omówionym przez Panią Iwonę była oferta skorzystania z  możliwości sprzedaży poprzez Małopolski Portal Ekonomii Społecznej. Internetowy sklep będzie działał na zasadach OXL lub Allegro. Podczas spotkania wspomniano także o realizowanym przez Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie  już po raz VII konkursie Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej i zachęcono do udziału w nim.

            W kolejnym punkcie programu Jadwiga Widziszewska z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej  przedstawiła: Działania na rzecz przedsiębiorców w Małopolsce. Między innymi w swoim wystąpieniu omówiła wsparcie  możliwość skorzystania z:

·       bonów innowacyjnych, które mogą być przeznaczone na:

- usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

-  usługi w zakresie wzornictwa,

- usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych,

-  usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych,

- usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności  z określonymi wymogami lub normami typ,

- usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej;

·       wsparcia aktywności działalności małopolskich MŚP na rynku miedzynarodowym;

·       Małopolskie bony rozwojowe, które można wykorzystać na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy.  

            Pani Anna Mironiuk – długoletni nauczyciel i opiekun spółdzielni uczniowskiej z Jordanowa przybliżyła zebranym temat: „Dlaczego warto wspierać rozwój przedsiębiorczości w szkole?”. W swoim wystąpieniu zaprezentowała m.in. wyniki badań dotyczacych aktywnych sposobów uczenia. Na podstawie swoich doswiadczeń opowiedziała jak ważne jest praktyczne  przygotowanie młodzieży do dorosłego życzia.  Na zakończenie zaapelowała o wsparcie tej ideii przez przedsiebiorców i spółdzielców.

            Duże zainteresowanie uczestników spotkania wywołała prezentacja Anny Bulki  zawierajaca informacje i przypomnienia na temat uregulowań prawnych, które zostały wprowadzone w ostatnich miesiącach z zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych, spółdzielczosci czy ochrony środowiska.

            Po zakończeniu części merytorycznej spotkania uczestnicy Klubu mieli czas na indywidualne spotkania i wymianę doświadczeń podczas skromnego poczęstunku.

 

 

Anna Bulka