Spółdzielczy letni konkurs „Odkrywamy spółdzielnie”

          Zapraszamy do udziału w Konkursie pt. „Odkrywamy spółdzielnie”. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na spółdzielnie, ich osiągnięcia i zakres działania. Od uczestników konkursu oczekujemy przysłania krótkich prac zawierających refleksje i opinie o spółdzielniach, z którymi mają styczność w swoim miejscu zamieszkania wraz z zdjęciem dotyczącym opisywanej/ych spółdzielni, np. budynku, wnętrza sklepu spółdzielczego, przychodni lekarskiej czy osiedla domów spółdzielczych. Na uczestników konkursu czekają nagrody niespodzianki w tym aparat fotograficzny. Nagrodzone prace będą opublikowane w gazecie.

            Konkurs rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2017 roku. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres anna@spoldzielnie.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy ul. Malborska 65, 30-646 Kraków z dopiskiem Konkurs „Odkrywamy Spółdzielnie” w terminie do dnia 30 września 2017 roku.

            Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia w załączeniu.

            Rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu 25 listopada 2017 roku w Krakowie w SCSK „OPTIMA” przy ul. Malborskiej 65.

Zachęcamy Wszystkich do wzięcia udziału w Konkursie.

Dyrektor Delegatury  Regionalnej w Krakowie       

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Anna Bulka