Spotkanie Saving Jobs! w Warszawie

Nadszedł czas na kolejne spotkanie Partnerów Projektu „Saving Jobs!”, które tym razem odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 czerwca w siedzibie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. W spotkaniu wezmą udział Koordynatorzy Projektu, COCETA (Hiszpańska Federacja Spółdzielni Pracy) oraz Partnerzy Projektu tj. COOPERATIVES UK (Wielka Brytania), KOOPERATIONEN (Dania), ZLSP (Polska) oraz REVES (Sieć Miast i Regionów na rzecz Ekonomii Społecznej).

Spotkanie poświęcone będzie przede wszystkim analizie i ocenie szkoleń przeprowadzonych  pod koniec maja i na początku czerwca w Krakowie, Kopenhadze i w Manchesterze. Szkolenia poświęcone były przekształceniom przedsiębiorstw, którym grozi bankructwo lub których właściciel przechodzi na emeryturę, w spółdzielnie pracy. Szkolenia prowadzili hiszpańscy eksperci z dziedziny przekształceń biznesowych z organizacji zaangażowanych w Projekt „Saving Jobs!”

Druga część spotkania, poświęcona będzie rozmowie z zaproszoną przedstawicielką Ministerstwa Rozwoju, Panią Pauliną Muchą, która zajmuje się wsparciem miękkim dla przedsiębiorstw w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego (szkolenia, doradztwo). Pani Paulina Mucha brała udział w przygotowywaniu ekspertyzy w zakresie możliwości wsparcia akcjonariatu pracowniczego ze środków EFS, w kontekście działań przewidzianych w SOR (Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych).

Obecność pracownika z Ministerstwa Rozwoju będzie okazją na podjęcie dyskusji o korzyściach płynących z tego projektu, narzędziach, które mogą posłużyć w działaniach lobbingowych, a które Ministerstwo mogłoby wykorzystać i rozpowszechniać w swoich sieciach kontaktów. ZLSP liczy, że po spotkaniu współpraca miedzy Związkiem, a Ministerstwem w temacie przekształceń przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy będzie pogłębiona i przyniesie wymierne rezultaty. 

Hasztag: #morethanemployees

Kontakt: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP)

Szukaj pozostałych informacji na stronie Facebook: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Strona internetowa: http://zlsp.org.pl/pl/

kontakt mailowy: sekretariat@zlsp.org.pl

                             asystentka@zlsp.org.pl