szkolenie w ramach Projektu SAVING JOBS! jest już za nami

Długo oczekiwane szkolenie w ramach Projektu SAVING JOBS! jest już za nami. Dla przypomnienia, odbyło się ono w Krakowie dnia 30 maja 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Optima” i trwało od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych. Szkolenie prowadzili dwaj hiszpańscy specjaliści ds. przekształceń: Pan Pablo Sanchez z UCOMUR (Związku Spółdzielni Pracy Regionu Murcji) oraz Pan Saturnino Martin z FAECTA (Federacji Spółdzielni Pracy Regionu Andaluzji). Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele z Kancelarii Księżyk z Krakowa, przedstawiciele Stowarzyszenia Krak Business, przedstawiciele Delegatur Regionalnych Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości.

Program obejmował informacje o funkcjonowaniu spółdzielczości w Hiszpanii, ramach prawnych i administracyjnych, które regulują ich działalność oraz, co najważniejsze, o przekształceniach przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy. W nawiązaniu do tego ostatniego, szkoleniowcy przedstawili diagnozę procesu przekształceń biznesowych, kroki jakie należy podjąć w procesie transformacji oraz środki potrzebne do przeprowadzenia tego procesu. W trakcie szkolenia, nie obyło się bez licznych komentarzy, pytań oraz dyskusji, która pozwoliła na lepsze zrozumienie mechanizmów dotyczących funkcjonowania przekształceń biznesowych w Hiszpanii. Pod koniec szkolenia hiszpańscy eksperci zestawili przykłady przekształceń przedsiębiorstw, którymi Projekt szczególnie się interesuje tj. przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem czy tych, w których istnieje problem z sukcesją. Wszystkie przekazane przez szkoleniowców treści spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników szkolenia, zwłaszcza, przykłady problemów przedsiębiorstw. W podsumowaniu, przedyskutowano kwestie prawne i regulacyjne, które, w kontekście naszego kraju, sprzyjałyby przekształceniom biznesowym.

Szkolenie to było niepowtarzalną okazją do zapoznania licznego grona polskich przedsiębiorców, prawników oraz spółdzielców z owocami pracy hiszpańskich ekspertów, którzy mówiąc o przekształceniach przedsiębiorstw w spółdzielnie pracy, mówili nie tylko o tym czego się nauczyli, ale przede wszystkich o tym, co widzą i doświadczają na co dzień w swoim kraju, w którym świadomość o wartościach i roli ruchu spółdzielczego w Hiszpanii jest mocno zakorzeniona.