Projekt MOWES

logoKontynuujemy realizację projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w dwóch subregionach – Krakowskim Obszarze Metropolitarnym oraz w Małopolsce Zachodniej. 
 
W skład Partnerstwa oprócz ZLSP wchodzą Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (lider projektu w KOM), Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (lider projektu w Małopolsce Zachodniej), Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Spółdzielnia Socjalna OPOKA oraz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej. 
 
Projekt „MOWES 2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społeczne
 
Spółdzielnie pracy mogą korzystać ze wsparcia tak jak inne podmioty ekonomii społecznej. Udziela go Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ogłaszając rekrutację z określonym terminem aplikowania. Będziemy na bieżąco informować Państwa o kolejnych otwartych naborach, ale zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu:
 
 
Projekt oferuje roczną opiekę doradcy biznesowego, a ponadto wybrane formy wsparcia dostosowane do potrzeb spółdzielni.
 
Mogą to być:
·       Doradztwo i szkolenia
·       Coaching/mentoring
·       Opracowanie strategii i/lub narzędzi marketingowych
·       Opracowanie strategii rozwoju
·       Specjalistyczne doradztwo księgowe
·       Specjalistyczne doradztwo  z zakresu marketingu i komunikacji
·       Specjalistyczne doradztwo prawne
·       Udział w wizytach studyjnych.
 
Zgłoszenia należy kierować do:
Fundacji GAP, ul. Bandurskiego 58/11, Kraków
Kontakt mailowy: mowes@fundacjagap.pl lub
telefoniczny pod numerami: (+48 12) 423-76-05 wew. 22 (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00) lub 732 994 528 (wtorek i czwartek w godz. 10.00-14.00).
 
W razie jakichkolwiek pytań, chęci zgłoszenia uwag do naszej pracy lub sugestii dotyczących działań MOWES, zapraszamy do kontaktu z Agencją Rozwoju i Promocji Spółdzielczości pod adresem mailowym: joanna@spoldzielnie.org.pl lub telefonicznie 12/265-73-90. 
 
Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami ZLSP w zakresie realizacji Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z ostatnich lat.