Przedstawienie informacji o pracach Krajowej Rady Spółdzielczej w związku z procedowanymi ustawami

Zaproszenie na Konferencję zaplanowaną na 2 września 2019 roku.                                                                         
 
 
Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na województwo małopolskie - Piotr Huzior ma przyjemność zaprosić na Konferencję, której tematem będzie
 
„Przedstawienie informacji o pracach Krajowej Rady Spółdzielczej w związku z procedowanymi ustawami w Sejmie RP oraz pracami Komisji Finansów Spółdzielczych KRS". 
 
Konferencja odbędzie się 2 września 2019 r. o godzinie 11.00 w Krakowie w budynku przy ul. Szlak 65 - sala konferencyjna (na parterze). Celem Konferencji jest przedstawienie posłom, senatorom, władzom administracyjnym i samorądowym aktualnego stanu pracy nad ustawami oraz omówienie wyników posiedzenia seminaryjnego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu z dnia 9 Lipca 2019 r. Przewidziane jest wystąpienie dr Jerzego Jankowskiego - Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. 
 
Zakończenie konferencji przewidziane jest ok. godziny 14.00. 
 
Organizatorzy zapewniają catering. Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 30.08.2019 r. (piątek) na adres e-mail: kuzminska@zrbs.pl lub lub pod numerem telefonu: 533 542 666 lub 698 635 051
Ze spółdzielczym pozdrowieniem i poważaniem 
Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzieldzej
na województwo małopolskie
 
Piotr Huzior
„Spółdzielnie to trwały i zrównoważony rozwój dla wszystkich"