O Spółdzielniach w Międzynarodowym Dniu Spółdzielczości

Informacja o spółdzielniach z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.                         
 
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości jest zawsze okazją do refleksji nad miejscem spółdzielczości w życiu lokalnych społeczności, gospodarczym i społecznym oraz tym, czy spółdzielczość jest powszechnie znana i uznawana. W pierwszym odruchu zapytany przechodzień dość często odpowie, że nic nie wie o spółdzielniach. Jednak podczas rozmowy okazuje się, że jest członkiem pobliskiej spółdzielni mieszkaniowej, a zakupy robi najchętniej  w sklepie spółdzielczym lub korzysta z usług spółdzielni kosmetycznych i fryzjerskich. Spółdzielnie coraz częściej starają się w sposób nowoczesny i profesjonalny promować i docierać do swoich odbiorców. Niemniej jednak częściej kojarzone są wyroby czy usługi, a rzadziej, że są one dziełem konkretniej spółdzielni. Dlatego, aby przybliżyć idee spółdzielcze coraz częściej Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzimy w formie festynów i spotkań organizowanych zwyczajowo w Polsce w okolicach 1 lipca.
Spółdzielczość to przede wszystkim ludzie. Spółdzielczość jak zapewniają naukowcy jest najlepszym sposobem gospodarowania i jak żadne inne przedsiębiorstwo stawia na ludzi – swoich członków. Właśnie przede wszystkim ich zasługą jest to, że przedsiębiorstwa spółdzielcze potrafią się oprzeć każdej trudności. Członkowie mają świadomość, że spółdzielnia to ich firma i za nią są odpowiedzialni oraz, że dzięki nim osiąga swoją pozycję. 
W Delegaturze Regionalnej Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy w Krakowie są zrzeszone  przede wszystkim spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze z województwa małopolskiego i śląskiego, które w różny sposób swoją ofertą wytwórczości i usług służą lokalnemu społeczeństwu. W ewidencji członków, która jest dostępna m.in. na stronie www.zlsp.org.pl  odnajdujemy nazwy 42 podmiotów, w tym 12 spółdzielni  z województwa śląskiego i 30 podmiotów z województwa małopolskiego. Każda spółdzielnia ma swoją historie i dla swoich członków jest jedyną i niepowtarzalną firmą. Świadczy o tym np. fakt, że w niektórych spółdzielniach spotykamy członków nawet z 50 letnim stażem. Dzisiaj zostanie przybliżonych kilka spółdzielni wśród których znajdą się także te, które nie są znane powszechnie, a w swej branży są liderami na skalę ogólnopolską, a nawet światową.
 
- Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego „AKTYWIZACJA” Spółdzielnia Pracy (https://www.aktywizacja.com.pl/o-firmie) w Krakowie powstała w 1958 roku w Nowej Hucie. Od założenia profil produkcji AKTYWIZACJI stanowi sprzęt ochronny używany przy eksploatacji elektroenergetycznych urządzeń wysokiego napięcia. W warunkach gospodarki wolnorynkowej AKTYWIZACJA stała się nowoczesnym, w pełni konkurencyjnym przedsiębiorstwem, wiodącym w Polsce i znanym za granicą, godnym zaufania na rynku i w swoim otoczeniu. Stworzyła potencjał umożliwiający jej działanie w warunkach integracji europejskiej, wykorzystując unijne fundusze pomocowe.
Rozwój oferty produktowej AKTYWIZACJI jest wytyczany przez rozwój techniki stosowanej w energetyce oraz wymagania norm europejskich i międzynarodowych. Spółdzielnia  jest ceniona w branży i w środowisku lokalnym. W 2017 roku otrzymała certyfikat zakup pro-społeczny. Zachęcamy do oglądnięcia krótkiego filmiku o firmie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=yyDaB-iZCH8. 
 
- Stomatologiczna Spółdzielnia Pracy „DENTYSTYKA” w Krakowie (https://www.dentystyka.krakow.pl/) powstała 29 maja 1947 roku. Od wielu lat oferuje usługi stomatologiczne w ramach ubezpieczenia na podstawie umowy z  Narodowym Funduszem  Zdrowia (NFZ). Spółdzielnia posiada profesjonalny sprzęt, własne laboratorium protetyczne  z możliwością wykonania skomplikowanych protez zębowych oraz mostów bez kolejki (także w ramach refundacji NFZ) i swoją pracownię RTG. W maju 2015 roku Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Krak-Business" przyznało Spółdzielni "Pióro Business'u" za "wysokiej klasy usługi stomatologiczne".
 
- Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy „EKO – LABOR” Spółdzielnia Pracy w Krakowie (https://www.ekolabor.krakow.pl/). Historia firmy sięga roku 1966, kiedy to zostało utworzone Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy wchodzące w strukturę Lekarskiej Spółdzielni Pracy. Początkowo Laboratorium wykonywało badania z zakresu higieny pracy, a od około połowy lat siedemdziesiątych również z zakresu monitoringu atmosfery i pomiaru emisji substancji toksycznych do atmosfery z zakładów pracy.
W dniu 16.04.2009 roku EKO-LABOR Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy Spółdzielnia Pracy w Krakowie ul. Łąkowa 27, uzyskało akredytację potwierdzoną certyfikatem akredytacji o numerze AB 1030 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z Normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".
EKO-LABOR Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy Spółdzielnia Pracy w Krakowie prowadzi szeroki zakres badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz w środowisku ogólnym na terenie całej Polski. Od 2009 roku Laboratorium posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr. AB 1030. Nieprzerwanie od kilkunastu lat  spółdzielnia prowadzi monitoring frakcji PM10 pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym, a jej stanowiska włączane były do ogólnopolskiej sieci monitoringowej.
  
- Handlowa Spółdzielnia Pracy "MNISZTWO" z Cieszyna (https://hspcieszyn.pasaz24.pl/), która powstała w 1990 r. Spółdzielnia działa na terenach miast Cieszyna, Skoczowa, Ustronia, powiatu cieszyńskiego, bielskiego oraz zapatrujemy klientów z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Spółdzielnia zaopatruje w materiały i sprzęt przydatny okolicznym mieszkańcom, a w szczególności rolnikom. Jest przedstawicielem wielu producentów, hurtowni polskich i zagranicznych działających na polskim rynku. Oferta sprzedaży obejmuje maszyny rolnicze, części do maszyn i ciągników rolniczych produkcji polskiej takich jak URSUS oraz zagranicznych - New Holland, John Deere, ZETOR, MF, T-25 i innych, węże hydrauliczne, opony, akumulatory, paski klinowe, narzędzia, łożyska i inne normalia oraz artykuły przemysłowe niezbędne w gospodarstwie domowym (ponad 10 tys. pozycji towarowych). Dodatkowe źródło dochodu dla spółdzielni stanowi wynajem powierzchni biurowych.
 
-  Spółdzielnia Pracy „MUSZYNIANKA” w Krynicy (https://muszynianka.pl/)  powstała 23 czerwca 1951 roku pod nazwą „Postęp”.                             
W pierwszym okresie prowadziła działalność w zakresie usług krawieckich i zatrudniała 21 członków. Działalność usługowa prowadzona była wyłącznie w dzierżawionych lokalach. W kolejnych latach spółdzielnia poszerzała swoją działalność o usługi szewskie, pamiątkarskie, dziewiarskie, fotograficzne, drukarskie i fryzjerskie. Wymienione usługi nie przynosiły spodziewanych korzyści, dlatego ówczesny Zarząd podjął działania w kierunku uruchomienia produkcji spożywczej tj. cukierniczo-karmelarskiej. W latach 90-tych spółdzielnia zaczęła rozwijać produkcję wody mineralnej równocześnie powoli rezygnując z nierentownych gałęzi produkcji. 14 lipca 2005 roku zmieniono nazwę Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego „Postęp” na Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”. Obecnie posiada najnowocześniejszą linię produkcyjną w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie. O wyposażenie zakładu zadbała firma KRONES AG – ceniony na całym świecie producent urządzeń do rozlewania i pakowania m.in. napojów i płynnych produktów spożywczych. Wydajność linii produkcyjnych  Muszynianki aktualnie wynosi 42 tyś butelek 1,5 l. na godzinę. W 2019 r. Spółdzielnia uruchomiła produkcję Muszynianki w wersji premium w szklanej butelce o pojemności 0,3 l. Muszynianka jest 5 producentem  wody mineralnej na naszym rynku i  jedną z najbardziej nagradzanych firm spółdzielczych. W 2019 r. została nagrodzona prestiżowym Orłem Polskiej Przedsiębiorczości na 30-lecie RP oraz zdobyła złoto w prestiżowym plebiscycie Perły Rynku FMCG 2019. 
Zachęcamy do picia wody, która jak głosi wieść pomaga na wszystko, a także do zapoznania się z nowoczesną spółdzielnią m.in. przez odwiedzeni stron internetowych. Ciekawe filmy o Muszyniance  dostępne  pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=14O1O_wNeqA,   https://www.youtube.com/watch?v=S7bdkR30nA0 
 
- Spółdzielnia Pracy Transportowo – Motoryzacyjna „PRZEWÓZ” w Wadowicach  (http://www.sprzewoz.com)  powstała w 1946 r. Wiodącą działalnością był transport, przeładunek i usługi naprawcze samochodów na terenie Wadowic. Jest to pierwsza Spółdzielnia, która świadczyła usługi o takim charakterze. Prace przeładunkowe wykonywano siłą swoich rąk, a tabor samochodowy zdobywano skupując stare samochody i remontując je we własnym zakresie. W 1961 roku Spółdzielnia rozpoczęła działalność przyuczania do zawodu mechanika i kierowcy. W latach 1969 -1974 trwała budowa obecnej siedziby Spółdzielni przez jej członków. W latach 80-tych Spółdzielnia odeszła od działalności przeładunkowej pozostając przy świadczeniu usług naprawczych i transportowych. Sytuacja ekonomiczna w latach 90 zmusiła Spółdzielnię do poszukiwania nowych rozwiązań, czego efektem jest powstanie w Spółdzielni ogólnodostępnej stacji paliw, sklepu z częściami samochodowymi oraz stacji diagnostycznej. Działania te mają na celu rozwój i zapewnienie miejsc pracy obecnym członkom.
 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości wszystkim spółdzielcom i sympatykom składam gorące życzenia, oby wartości i idee spółdzielcze zawsze były obecne w naszym życiu, a przez to było ono dostatnie i szczęśliwe.
A. Bulka.
 
Galeria zdjęć: