Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy sponsorem nagrody

Podsumowanie Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”.                                                 

 

7 czerwca 2018 r. w Operze Krakowskiej odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”. Po raz kolejny wśród fundatorów nagród znalazł się Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Wspierając konkurs „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” ZLSP przyczynia się do kreowania dobrego klimatu wokół sektora ekonomii społecznej oraz budowania prestiżu przedsiębiorstw społecznych. Szczególnie cieszy fakt, że w konkursie biorą udział przedsiębiorstwa spółdzielcze. Nagroda publiczności została przyznana Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Skawinie.

W tym roku nagrodę główną Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2018, za potwierdzenie, że warunkiem efektywnie prowadzonej działalności gospodarczej jest silny, zintegrowany i solidarny zespół pracowniczy, a zaufanie jest fundamentem ekonomii, oraz za stworzenie dobrych jakościowo, trwałych i stabilnych miejsc pracy, otrzymała Beskidzka Spółdzielnia Socjalna. Wyróżnienie w kategorii głównej Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2018 przyznano Fundacji „Mamo Pracuj” za kształtowanie w przestrzeni publicznej wiarygodnego przekazu eksponującego możliwość harmonijnego godzenia pracy zawodowej kobiet z macierzyństwem oraz zbudowanie firmy społecznej urzeczywistniającej w praktyce te wartości. Idea ta jest bardzo bliska ZLSP i od lat stara się realizować wśród swoich pracowników oraz promować wśród zrzeszonych spółdzielni.

Nagrodę dla Fundacji „Mamo Pracuj” w imieniu Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy wręczył Wiceprezes Janusz Szajta.