Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017

Informacja z Gali VII edycji Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”.                                              

 

W dniu 29 listopada 2017 r. przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy  Anna Bulka, Bożena Piaskowy, Zdzisław Zatorski uczestniczyli w uroczystej Gali VII edycji Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w pieknej scenierii Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie zgromadził wielu przedstawicieli i sympatyków ekonomii społecznej. Wśród zaproszonych gosci znaleźli się nie tylko finalisci, ale również przedstawiciele podmiotów, które składały aplikacje do konkursu, w tym: Spółdzielni Pracy Meblomet z Mszany Dolnej i Usługowej Spółdzielni Inwalidów ze Skawiny.

Gospodarzami Gali był Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Wioletta Wilimska Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięciu patronowali również: Małopolska Loża BCC, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Konkurs jak Podkreslił w swoim wystapieniu  Wicemarszałek Wojciech Kozak jest także okazją poznania małopolskich firm, które z sukcesem łączą swoją działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych. Konkurs docenia też jednostki samorządu terytorialnego, wspierające rozwój małopolskiej ekonomii społecznej.

Nagrody w tegorocznej edycji konkursu zostały ufundowane przez: Małopolskie Dworce Autobusowe S. A. oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

Podczas uroczystości zostało przyznane prawo do posługiwania się znakiem ZAKUP PROSPOŁECZNY  trzem spółdzielniom:

1.OKNO NA ŚWIAT Spółdzielnia Socjalna

2.Spółdzielnia Socjalna PODKÓWKA

3.Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego „AKTYWIZACJA” Spółdzielnia Pracy.

Celem istnienia znaku jest dawanie klientom szansy kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznych działań.  Jest on ważnym elementem promocji spółdzielni.

Celem konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej jest promowanie dobrych praktyk realizowanych przez małopolskie przedsiębiorstwa społeczne. Od 2011 r.  nagradzane są w nim firmy, które dbają o wysoką jakość produktów i usług oraz łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych. Dodatkowo prezentowane są jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsięborcy, którezy sprzyjają ekonomii społecznej.

Nagrodę główną Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017, za udowodnienie, że firma społeczna może w równej mierze osiągać sukces ekonomiczny co społeczny, cechować się dużą skalą prowadzonej działalności, być stabilnym podmiotem rynkowym skutecznie konkurującym z podmiotami komercyjnymi przy zachowaniu zdolności do wypełniania ważnej społecznej misji, otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Równość” z siedzibą w Krakowie.

Wyróżnienie w kategorii głównej Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 otrzymała Spółdzielnia Socjalna Okno na Świat” za stworzenie w lokalnej społeczności oferty odpowiadającej potrzebom mieszkańców i w pełni wpisującej się w strategiczne cele polityki na rzecz rozwoju rodzin.

W kategorii Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce za konsekwencję w tworzeniu warunków do powstawania i rozwoju na terenie gminy inicjatyw obywatelskich, animację lokalną i zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej poprzez praktyczne działanie wyróżniona została Gmina Sułkowice.

Tytuł najlepszego Przedsiębiorcy wspierającego rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce otrzymała spółka Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o., nagrodzona za stworzenie stabilnych i długookresowych warunków owocnej współpracy z podmiotem ekonomii społecznej.

Nagrodę publicznosci otrzymała Spółdzielna Socjalna „Kobierzyn” z Krakowa.