Perspektywy współpracy nauki z biznesem

Notatka ze spotkania pt. „Perspektywy współpracy nauki z biznesem” z dnia 29 listopada 2017 r.                      

 

W dniu 29.11.2017r. na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w spotkaniu pt. „Perspektywy współpracy nauki z biznesem” uczestnniczyły przedstawicielki  Związku Lustracyjnego Spóldzielni Pracy Anita Strzebońska i Malwina Śwircz. Spotkania organizowane są, aby z jednej strony przyblizyć ofertę i możliwości współpracy ze światem nauki przedsiebiorców z drugiej strony przyblizyć studentom świat biznesu i różnorodność możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W spotkaniu uczestniczyła bardzo liczna  grupa studentów, przedstawiciele nauki  biznesu tj. małych i średnich przedsiębiorstw, w tym też spółdzielni pracy (Spółdzielnia Pracy Meblomet z Mszany Dolnej) oraz uczniowie krakowskich szkół, w tym członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „Rockefeller”.

Dziekan Wydziału Zarzadzania dr hab. inż. Piotr Łebkowski prof. AGH witając wszystkich zebranych podkreślił  jak ważna jest przyszłość i odpowiednie się do niej przygotowanie, omówił możliwości uczelni związane z kształceniem młodzieży i przygotowaniem kadr dla biznesu oraz oferty. Następni prelegenci poruszyli problem demografii Polski zwracając uwagę na starzejące się społeczeństwo. Przedstawiciel z Instytutu PIAR podkreślił, że matematyka jest królową nauk, a inżynierowie są cennymi pracownikami. Przedstawiciel Credit Agricole w swoim wystąpieniu zachęcał studentów do pracy w bankowości i zwrócił uwagę studentom co jest ważne podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak właściwie należy się zaprezentować i na co zwracają uwagę przyszli pracodawcy. Były też prezentowane ciekawe oferty dla studentów np. specjalistka ds. projektów unijnych omówiła projekt realizowany w ramach POWER w ramach, którego organizowanych jest  wiele  szkoleń i warsztatów dla studentów.

Moderator spotkania dr inż. Joanna Duda zapowiadając  prezentację przygotowaną przez przedstawiciela Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy pt. „Różne oblicza Spółdzielczości” Anita Strzebońska podkreśliła, że warto zainteresować się tą branżą. W związku z tym licznie zgromadzone  grono studentów i  biznesu z dużym zainteresowaniem wsłuchiwało się w przygotowany referat. Anita Strzebońska opowiedziała krótką historię spółdzielczości, która do dnia dzisiejszego odgrywa znaczącą rolę i ma duży wpływ na obecną działalność tej formy gospodarowania. Porównała spółdzielnię do spółki. Powiedziała dlaczego spółdzielnie możemy uznawać za organizacje o szczególnej misji i omówiła działalność spółdzielni podając znane przykłady firm. Na zakończenie zaapelowała do młodych ludzi, aby zapoznali się głębiej z ideą spółdzielczości, aby spróbowali przygody ze spółdzielczością podejmując pracę po zakończeniu studiów. Podkreśliła, że spółdzielczość to nie tylko jedna z wielu form prowadzenia działalności gospodarczej, ale również to styl życia oparty na fascynującej tradycji, który daje odpowiedź młodym ludziom na pytania nurtujące pokolenia wchodzące na rynek pracy. To właśnie młodzi ludzie coraz częściej wybierają taki styl działania na rynku, który poza zyskiem pozwoli budować relacje społeczne, a nawet towarzyskie! spółdzielczość ewoluuje i staje się coraz bardziej dogodną formą gospodarczej organizacji, atrakcyjną szczególnie dla młodych ludzi, którzy odrzucają zarówno model klasycznej pracy najemnej dyktowanej rygorami kodeksu pracy, jak i modelu korporacyjnego dążącego do maksymalizacji zysku i eksploatacji jednostek. Jej wystąpienie spotkało się z wielkim zainteresowaniem i przyjęciem o czym może świadczyć to, że na zakończenie swojego wystąpienia otrzymała burzę oklasków.

Ostatnią prezentację na spotkaniu pt. „Spółdzielnie uczą biznesu”  przedstawili uczniowie ze Spółdzielni Uczniowskiej Rockefeller działającej w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie. Opowiedzieli z wielkim zapałem, zaangażowaniem zebranym czym się zajmują, dlaczego tak ważną lekcją dla nich jest praca w spółdzielni uczniowskiej. Młodzi spółdzielcy podkreślali, że spółdzielnia poprzez zabawę uczy ich przedsiębiorczości i jest dobrą szkołą gospodarowania, a więc wspaniałym przygotowaniem do dorosłego życia.

W drugiej części spotkania – networkingu, przedstawiciele Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy mieli okazję spotkać się ze studentami, przedsiebiorcami i absolwentami AGH oraz uczestniczyć w bardzo ciekawej dyskusji. Pani Anita Strzebońska  odpowiadała na liczne pytania m.in. dot. wymogów przy zakładaniu spółdzielni czy możliwości podejmowania współpracy. Kończąc swoje wystąpienie zaprosiła  wszystkich zainteresowanych do kontaktu z Delegaturą Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie lub Małopolskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej MOWES .

Anita Strzebońska