Zaproszenie na spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego

Zaproszenie na Klub Prezesa i Głównego Księgowego na dzień 1 grudnia 2017 r.                                           

 

Szanowni Spółdzielcy,

Zarząd Klubu i Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) w Krakowie serdecznie zaprasza przedstawicieli Państwa Spółdzielni, w tym: Prezesów i Członków Zarządu Spółdzielni, Głównych Księgowych oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej na spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 o godzinie 12.30, w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA, w Krakowie, ul. Malborska 65.

W trakcie spotkania zostaną omówione następujące tematy:

   • Informacja o aktualnej sytuacji ruchu spółdzielczego - Janusz Paszkowski -  Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.

   • Prezentacja działalności Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Tomasz Kowalik Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

 ·  Podsumowanie działań  Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w 2017 r. w tym realizacji projektu MOWES i jego oferty - Anna Bulka – Dyrektor Delegatury Regionalnej ZLSP w Krakowie .

 ·  Dlaczego promujemy przedsiębiorczość społeczną?- prezentacja przedsiębiorców Małopolski – mających m.in. prawo do posługiwania się Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

 ·  Sprawy wniesione i dyskusja.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Klubie do dnia 15.12.2017 r. pod nr tel. 12 655 09 91 lub adres e-mail sekretariat@spoldzielnie.org.pl.

Z poważaniem,         

Dyrektor Anna Bulka