Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości (1 lipca)

Notatka ze spotkania z dnia 29 czerwca 2017 roku.                                                          

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie - Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA w dniu  odbyło się spotkanie pod hasłem: PRZY HERBATCE O SPÓŁDZIELNIACH I NIE TYLKO... Zostało ono zorganizowane w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”, aby przybliżyć przedsiębiorcom formę w jakiej działają podmioty ekonomii społecznej i w szczególności spółdzielnie, ich historię i zasady. Spółdzielnia to nie tylko „idea - wartość”, to konkretna firma i przedsiębiorstwo, które korzysta z tych samych mechanizmów wsparcia i podlega tym samym prawom na rynku.

Grupa ponad 50 osób wśród których znależli się przedstawiciele przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni, samorządów, środowisk nauki i mediów świętowała Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości.

 Spotkanie otworzyła Anna Bulka, Dyrektor Delegatury Regionalnej Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie witając wszystkich przybyłych i przekazała jego prowadzenie Anicie Strzebońskiej, Animatorowi współpracy z przedsiębiorcami, która poprosiła przybyłych o przedstawienie się i zachęciła do wspólnego poznania, ponieważ spotkanie, chociaż uroczyste miało mieć charakter mniej formalny, który sprzyja nawiązywaniu kontaktów i umożliwia lepsze zgłębienie prezentowanych tematów. Po krótkiej autoprezentacji uczestników spotkania Janusz Paszkowski, Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy wzniósł okolicznościowy toast nawiązując do roli i zadań stojących przed spółdzielczością. W krótkiej prezentacji Anita Strzebońska przybliżyła zebranym zagadnienia związane z ustanowieniem Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości i zadaniami jakie stawia przed spółdzielniami Międzynarodowy Związek Spółdzielczy. Przygotowane na Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w 2017 r. hasło brzmi „dzięki spółdzielniom nikt nie jest wykluczony”, bardzo trafnie odzwierciedla istotę działania spółdzielni. Wspomniała też, że MDS w Polsce jest uroczyście obchodzony przez wszystkie branże spółdzielcze. W 2017 roku Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy podjął szereg inicjatyw w tym bal spółdzielczy oraz został ogłoszony letni konkurs spółdzielczy pt. „Odkryjmy spółdzielnie” skierowany do lokalnych społeczności. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na spółdzielnie działające w ich mieście, regionie. Uczestnicy konkursu mają przesłać krótkie prace zawierające opisy spółdzielni, refleksje na temat ich działania i osiągnięć. Przedstawicielka Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Bożena Wojtas-Wójcik swoje wystąpienie zaczęła od tego, że swoją pracę zawodową rozpoczynała w spółdzielni, a teraz bardzo jej miło, że może kierować swoje słowa do spółdzielców i przedsiębiorców. W swoim wystąpieniu omówiła katalog form pomocy realizowany przez Grodzki Urząd Pracy ze szczególnym uwzględnieniem staży, bonów stażowych, szkoleń, wsparciem związanym z refundacją kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie oraz z wyposażeniem stanowiska pracy. Jej wystąpienie wzbudziło wielkie zainteresowanie i wywołało ożywioną dyskusję. Nie mniej interesująca była prezentacja Pawła Majki z Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa. Omówił on dwa programy miejskie poświęcone wspieraniu przedsiębiorczości tj.: „Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta” oraz „Program gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających” Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta na lata 2016 – 2020, nawiązuje do Celu Strategicznego II projektu STRATEGII ROZWOJU KRAKOWA 2030 „Kraków – miasto kreujące i efektywnie korzystające z zasobów gospodarczych i naukowych”. Program ma na celu tworzenie ogólnych warunków sprzyjających rozwojowi sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym startupów. Jest on realizowany przez współpracę nauki, biznesu i samorządu na rzecz rozwoju Miasta, nowoczesne systemy kształcenia dostosowane do dynamicznie zmieniającej się gospodarki i rynku pracy wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw. Zakłada do realizacji 45 zadań w ramach pięciu priorytetów: (I) Promocja działań związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości,  (II) Wspieranie młodych przedsiębiorców, (III) Informacja i doradztwo, (IV) Współpraca ze szkolnictwem - promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i społeczności akademickiej, (V) Wsparcie dla istniejących przedsiębiorstw. Program gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających ma na celu ochronę małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w zakresie branż, które Miasto uznaje za zanikające i wymagające szczególnej ochrony. Ochrona przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie branż chronionych i zanikających w Krakowie polega na: a) wynajmie lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na działalność dotyczącą branż, o których mowa w niniejszym programie w trybie przetargu na najem lokalu użytkowego, który jest ograniczony pod względem przedmiotowym (przetarg celowy),

b) stosowaniu wobec najemców lokali użytkowych, o których mowa w niniejszym punkcie waloryzacji stawek czynszu netto, z uwzględnieniem specyfiki branż chronionych i zanikających. Kolejnym tematem, które omówił w swym wystąpieniu Paweł Majka było omówienie działania Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie, którego celem jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum. Opinie i decyzje Porozumienia, choć niewiążące, są brane pod uwagę przez Wydział Rozwoju Miasta. W związku z powyższym bardzo zachęcał do włączenia się w jego prace.

Na zakończenie części merytorycznej spotkania przedstawiono krótką informację o projekcie SAVING JOBS. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako jeden z partnerów realizuje projekt mówiący o problemach sukcesji w wypadku likwidacji przedsiębiorstw, spółek czy braku następców w firmach rodzinnych. Na bazie doświadczeń hiszpańskich będzie można poprzez tworzenie przedsiębiorstw spółdzielczych rozwiązać problemy, które coraz częściej pojawiają się również w Polsce.

Podczas spotkania zaprezentował się Piotr Huzior, Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej Województwa Małopolskiego kierując ciepłe słowa i życzenia do zebranych.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości nie tylko obecni, ale także nieobecni (poprzez przesłane kartki) na spotkaniu składali serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, radości, odwagi i siły do podejmowania codziennych wyzwań oraz pomyślności w działaniach spółdzielczych i w życiu osobistym.

W miłej atmosferze przy herbatce trwała jeszcze dyskusja i wymiana doświadczeń. Zaproszeni przedsiębiorcy z wielkim zadowoleniem przyjęli zaproszenie i deklarowali uczestnictwo w kolejnych spotkaniach.