Wizyta Uczniów z Lubartowa

Dnia 21 maja o godzinie 11:00 w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym SCSK OPTIMA w Krakowie przy ulicy Malborskiej 65, miało miejsce spotkanie grupy młodzieży z Lubartowa z przedstawicielami Fundacji Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.

20 maja 2019 br. grupa 25 osób, należąca do Lubartowskiej Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka”, wraz z dwoma opiekunami – Panią Małgorzatą Wysoczyńską oraz Vice - Dyrektorem Sławomirem Zdunkiem przybyli na wycieczkę po Krakowie i okolicach. Dzięki wsparciu  spółdzielczości dorosłych m.in. Spółdzielni Pracy Muszynianka z Krynicy i Spółdzielni Pracy - Zakład Tworzyw Sztucznych „Wielplast” z Wieliczki, całoroczny trud pracy członków Karmelki zaowocował wspaniałą podróżą, która była nagrodą za prace i determinację w odbudowaniu spółdzielni w nowym miejscu po zmianach organizacyjnych systemu szkolnego. Świadczy to o bardzo dobrej współpracy między Spółdzielczością Pracy, a Spółdzielczością Uczniowską.

Podczas pierwszego dnia swojego pobytu w województwie małopolskim, młodzież miała okazję zwiedzać Kraków i jego najpiękniejsze zabytki takie jak: Wawel, Krakowski Rynek, Kazimierz, a także miastową atrakcję turystyczną – „Smoka”. Dzień pierwszy był dniem przeznaczonym na zwiedzanie, ale również na zakwaterowanie i odpoczynek przed kolejnymi zaplanowanymi atrakcjami.

Dzień później tj. 21 maja, ta liczna grupa młodych spółdzielców przybyła do Domu Spółdzielczości Pracy, gdzie odbyło się spotkanie. O Spotkanie młodzież zabiegała wiele miesięcy wcześniej. Przy okazji 90-lecia Spółdzielczości w Lubartowie  mieli oni okazję gościć u siebie zarówno Pana Prezesa ZLSP Janusza Paszkowskiego oraz Prezesa FRSU Annę Bulkę. Wizyta była bardzo udana, skutkiem czego chcieli jeszcze raz spotkać przedstawicieli organizacji, z którymi współpracują.

Wydarzenie to została rozpoczęte wręczeniem upominków dla każdego z uczniów, w postaci miniaturek jednego z wielu symboli Krakowa - SMOKA WAWELSKIEGO, a także książek, w których zostały zebrane najciekawsze legendy związane z miastem. Opiekunowie również zostali obdarowani przez Prezesa ZLSP, który przekazał im Księgę o Spółdzielczości z dedykacją, a  także przewodnik po najciekawszych miastach Polski.

Po upominkach przyszedł czas na dalszy etap spotkania. Głos zabrali Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej– Pan Zdzisław Zatorski i Pani Bożena Piaskowy – kierownik ośrodka SCSK OPTIMA, którzy jeszcze raz przywitali wszystkich zebranych, a także przedstawili przedstawicieli ZLSP oraz plan spotkania.

Następnie, głos zabrał Prezes ZLSP, który na początku swojego wystąpienia przybliżył najważniejsze wydarzenia Spółdzielcze, czyli informacje o tym jak powstała pierwsza Spółdzielnia i jak doszło do utworzenia Spółdzielni Uczniowskich. Prezes Janusz Paszkowski opowiedział również o Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy i o jego współpracy z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Zaznaczył jak duże znaczenie dla rozwoju ruchu spółdzielczego w Polsce mają SU oraz zapewnił, że Związek bardzo chętnie wspiera i będzie wspierał Fundację, podając przykład chęci udziału w projektach, które bez wątpienia mogą przynieść wiele korzyści dla Spółdzielczości Uczniowskiej, a w których Fundacja nie może działać sama, ale dzięki współpracy z ZLSP realizacja i udział w projektach jest możliwy. Na koniec została  poruszona kwestia uregulowań prawnych w spółdzielniach dla młodych, w które ZLSP jest bardzo zaangażowany.

Następnie przyszła kolej na informację o Fundacji Rozwoju Spółdzielczości, o której opowiadał Pan Jerzy Lubas, pełniący  funkcję Pierwszego  Zastępcy Prezesa Fundacji. Przedstawił uczniom zakres działań i funkcje Fundacji oraz opowiedział o osobach które biorą czynny udział w jej rozwoju. W swojej wypowiedzi także poruszył kwestię Ustawy dla SU oraz wspomniał o Statucie, którego każda Spółdzielnia Uczniowska musi przestrzegać.

Następnie Pani Anita Strzebońska – jako członek Zarządu Fundacji, przygotowała dla zebranych informacje na temat szkolnych kas oszczędnościowych i współpracy z Bankiem Spółdzielczym.

SKO jest to system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych rachunkach bankowych. Dzięki temu zdobywają wiedzę i od najmłodszych lat ucząc się zarządzania, oszczędzania, samodzielności i zaradności życiowej. W prezentacji zostały zawarte informacje o programie Banków Spółdzielczych TalentowiSKO, których zadaniem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży. Zwrócona szczególną uwagę na fakt, że obecny zakres nauczania w szkołach nie uwzględnia zajęć, które mogłyby pogłębiać wiedzę najmłodszych w tym zakresie, stąd pomysł Banków Spółdzielczych na wprowadzenie do swojej oferty takiego programu, do którego udziału Pani Strzebońska serdecznie zebranych zachęcała. Do prezentowanego materiału odnieśli się opiekunowie SU „Karmelka”, którzy przyznali, że ich podopieczni mieli styczność z tą formą oszczędzania i na pewno w kolejnym roku również zostanie ona wprowadzona do Spółdzielni. W roku bieżącym  nie było to możliwe ze względu na reorganizację szkolnictwa i zmianę budynku szkoły. Poruszano tutaj również temat Oddziału Banku Spółdzielczego w Lubartowie, gdzie Zarząd instytucji jest bardzo zaangażowany i chętny wspomagać spółdzielczość wśród młodzieży w swojej okolicy. Opiekunowie podkreślili, że Prezes Banku pomaga przy organizacji różnych wydarzeń, w których członkowie „Karmelki” biorą udział, a także często jest fundatorem wartościowych nagród.

Po tym wystąpieniu przyszedł czas na dyskusję, na temat  wprowadzenia zmian w Statucie. Przewodniczący Rady Fundacji Zdzisław Zatorski zachęcił zebranych do wnoszenia uwag i przemyśleń, które mają w tym pomóc. Podkreślił, że bardzo liczy się z pomysłami i zastrzeżeniami młodzieży i opiekunów, gdyż osoby które są wewnątrz SU, mają inne spojrzenie na różne sprawy. Podczas swojej działalności znajdują się w wielu sytuacjach, które np. należałoby ująć w Statucie, bądź zmienić brzmienie niektórych przepisów lub uzupełnić o dodatkowe punkty. Zarówno opiekunowie jak i uczniowie chętnie włączyli się do rozmowy na ten temat. Padło wiele ciekawych propozycji, m.in.: uaktualnienie przepisów odnoszących się do celów i zakresu działania, gdyż obecnie widnieją tam zadania, które w większości Spółdzielni już nie są praktykowane. Dodatkowo padł pomysł, aby zezwolić SU na działanie  nie tylko na terenie szkoły, ale również na zewnątrz, podczas różnych wydarzeń organizowanych w okolicy danej Spółdzielni. Członkowie „Karmelki” zaznaczyli także, że warto wprowadzić do Statutu przepisy mówiące o współpracy z innymi organizacjami. Pomysł ten narodził się, ponieważ w szkole w Lubartowie, w której działa zebrana na spotkaniu młodzież, jest również samorząd uczniowski, który podjął współpracę ze Spółdzielnią. Wszyscy zgodnie przyznali, że ta współpraca układa się bardzo dobrze i na pewno będzie kontynuowana. Młodzi spółdzielcy i uczniowie należący do samorządu mają bardzo dużo pomysłów, którymi się wymieniają, a także dzielą się obowiązkami, dzięki czemu współpraca dobrze się rozwija.

Na koniec spotkania głos zabrała Prezes Spółdzielni „Karmelka”, która bardzo serdecznie podziękowała za zorganizowanie tego spotkania. Podkreśliła, że było to dla wszystkich zebranych bardzo ważne i cenne doświadczenie. Młodzież przygotowała również upominki dla prowadzących spotkanie, które wręczono po zakończeniu wypowiedzi Pani Prezes Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka”.

Przed wyjazdem z siedziby ZLSP, Pan Zdzisław Zatorski pożegnał zebranych i życzył szerokiej drogi oraz wspaniałych wspomnień z tego wyjazdu. Zachęcił również, aby przed wyjazdem każdy z uczniów poczęstował się słodkościami, które specjalnie dla nich zostały przygotowane.

Po poczęstunku młodzież wraz z opiekunami udała się zwiedzać Kopalnię Soli w Wieliczce. Należy zaznaczyć, że członkowie Spółdzielni mieli okazję przekonać się, co znaczy Polska Spółdzielczość i jak Spółdzielnie potrafią się wzajemnie wspierać. W momencie gdy okazało się, że godzina wejścia do kopalni uległa zmianie, z pomocą przyszedł Prezes Spółdzielni WIELPLAST w Wieliczce – Pan Jakub Rynduch, który zajął się grupą, aby ta miło spędziła czas, do momentu aż było możliwe zejście w podziemia kopalni.

Ostatniego dnia zaplanowano dla uczniów wizytę w Spółdzielni Muszynianka. Młodzież miała okazję zobaczyć jak działa rozlewnia wody, jakimi sprzętami dysponuje Spółdzielnia oraz zwiedzić jej siedzibę w Krynicy i zakłady w Muszynie. Prezes Spółdzielni – Pan Ryszard Mosur bardzo ciepło przyjął gości, a na koniec każdego obdarował sportowymi koszulkami z logiem „Muszynianki”. Uczniowie szkoły w Lubartowie byli pod ogromnym wrażeniem nowoczesnej Spółdzielni.

Całość pobytu na pewno dostarczyła wszystkim wielu ciekawych zdarzeń, a nagroda którą była wycieczka zostawi same dobre wspomnienia.

 

 

Paulina Kostrzewa

Galeria zdjęć: