Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz ergonomii pracy

wydarzenie

Zaproszenie na szkolenie z zakresu: Pierwszej Pomocy oraz Ergonomii Pracy.                          

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie:

Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY ORAZ ERGONOMII PRACY (SZKOLENIE SPONSOROWANE PRZEZ ZUS)

Termin:

9 listopada 2018 r.(piątek) w godzinach 9:00 – 14:00.

Miejsce szkolenia:

Restauracja WENECJA w Wadowicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 98

Program spotkania:

•    Rozpoczęcie spotkania, przywitanie gości  /900-910/

•     I blok szkoleniowy – pierwsza pomoc /910-1140/

·      Lunch

·      II blok szkoleniowy – ergonomia /1200-1400/

·      Od 14 – działania integracyjne i sieciujące

 

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Anita Strzebońska, Malwina Śwircz

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, 

Delegatura Regionalna w Krakowie

Tel. 12-262-01-79, 12-655-10-17, 

email:anita@spoldzielnie.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu i prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do dnia 31 października 2018 roku na adres: anita@spoldzielnie.org.pl 

 

Animator ds. współpracy z przedsiębiorcami - Anita Strzebońska                             

Koordynator projektu - Malwina Śwircz

 

PIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadku przed przybyciem fachowej pomocy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy wchodzi w zakres zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Celem szkolenia z zakresu pierwszej pomocy jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu.

Szkolenia przeznaczone jest dla każdej grupy zawodowej, a także osób indywidualnych chcących dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie prowadzone jest przez czynnych zawodowo ratowników medycznych, których wiedza i umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem. Szkolenie prowadzone je przy użyciu prezentacji multimedialnych, filmów oraz fantomów szkoleniowych. Podczas zajęć kursanci mają możliwość poznania działania automatycznego defibrylatora AED, którego dostępność w naszym codziennym życiu staje się coraz bardziej powszechna, a jego zastosowanie niejednokrotnie decyduje o ludzkim życiu.

W trakcie szkolenia będą mieli Państwo możliwość sprawdzenia się w symulowanych scenariuszach oraz omówienia prawidłowego postępowania z naszymi instruktorami.

 

Program szkolenia z zakresu ergonomii pracy:

I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Główne zagrożenia dla zdrowia wynikające z długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej – wpływ pracy biurowej na układ:

·       kostnoszkieletowy

·       mięśniowy

·       krążenia

i wynikające z tego konsekwencje dla Naszego organizmu:

·       bóle odkręgosłupowe – rodzaje/ sygnały ostrzegawcze

·       zespół cieśni nadgarstka

·       niedokrwistość kończyn

·       zakrzepica i jej konsekwencje

2. Zasady właściwej organizacji miejsca pracy:

·       optymalne ustawienie sprzętu na blacie biurka

·       właściwa regulacja fotela biurowego

·       zasady dynamicznego siedzenia jako remedium na zagrożenia związane z pracą w pozycji siedzącej

II. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
1. Właściwa regulacja i ustawienia wyposażenia na stanowisku pracy

2. Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka na stanowisku pracy:

·       ćwiczenia do stosowania w praktyce

·       inne metody fizjoterapeutyczne do stosowania w miejscu pracy ( kinesiotaping/masaż biurowy/ciepłolecznictwo – termożele )

Prowadzący:

·       specjalista ds. ergonomii biurowej, 

·       magister fizjoterapii i rehabilitacji.