Szkolenie Rady Nadzorcze Spółdzielni

Zaproszenie na szkolenie Rady Nadzorczej Spółdzielni - zadania i odpowiedzialność.                                                                   

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie

zaprasza na szkolenie

Rady Nadzorcze Spółdzielni - zadania i odpowiedzialność

Termin:

4 grudnia 2018 (wtorek) w godzinach 9:00 – 14:00.

Miejsce zajęć:

Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65.

Szkolenie skierowane jest do  Członków Rad Nadzorczych.

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy na temat kompetencji i odpowiedzialności członków rad nadzorczych w świetle ustawy Prawo Spółdzielcze oraz przygotowanie do pełnionych przez nich funkcji (np. do przyjęcia sprawozdania finansowego) zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami i orzecznictwem. 

 

Zarys programu:

1. Wybrane zagadnienia z Ustawy prawo spółdzielcze (jak czytać ustawy, stan aktualny, propozycje i kierunki zmian, interpretacje).

2. Podstawy działania spółdzielni – zasady i wartości spółdzielcze, statut.

3. Organy spółdzielni, ich kompetencje i odpowiedzialność.

4. Sposoby dokumentowania działalności Rady Nadzorczej (uchwały, protokoły, regulaminy).

5. Spółdzielnia jako przedsiębiorcą, podatnik, płatnik i pracodawca – ogólne informacje na temat przepisów, które obowiązują spółdzielnie w związku z prowadzona działalnością.  

6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Wykładowca:

Anna Bulka- Członek  Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Członek Zespołu Konsultantów Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w zakresie zagadnień obejmujących tematykę lustracji (konsultacja statutów spółdzielni, sprawy dotyczące zagadnień samorządowych, prawnych, finansowych). Od 1995 roku posiada uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą, a od 2001 roku – Świadectwo Kwalifikacyjne dla osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe nadane przez Ministra Finansów. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do przedstawicieli sektora ekonomii społecznej. Specjalizuje się głównie w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni osób prawnych, spółdzielni uczniowskich, zagadnień samorządowych w spółdzielniach (działalność i kompetencje organów spółdzielni, konstrukcja statutów) oraz zagadnień dotyczących prowadzenia dokumentacji finansowej w spółdzielni. 

 

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.

Cena: 

160,00 zł netto + 23% VAT dla spółdzielni zrzeszonych w ZLSP i płacących składki członkowskie.

200,00 zł netto + 23% dla pozostałych spółdzielni

/każda następna osoba - rabat 5%/

Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

  1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
  2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.

    Dane do przelewu:
    Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
    Numer rachunku: 23 1240 2294 1111 0000 3708 8370.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2018 roku!!!

Szczegółowych informacji udziela:

Paulina Kostrzewa

Delegatura Regionalna w Krakowie

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

Tel. 12/ 655-09-91 

e-mail: sekretariat@spoldzielnie.org.pl