SZKOLENIE 8.12.2021 r.

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

W połowie grudnia br. mija termin na implementację przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu przedstawienie instytucji sygnalisty, a także zasad wdrożenia w zakładach pracy systemu zgłoszeń.

Omówiony zostanie zarówno zakres podmiotowy jak i przedmiotowy rozwiązań prawnych, a także praktyczny aspekt stosowania nowych przepisów w spółdzielni.

Poprowadzi je 8 grudnia 2021 r. znany już Państwu Pan Zbigniew Zych, radca prawny, na co dzień pracujący w Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie.

Szczegółowy zakres szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdziecie Państwo w załączeniu.

Szkolenie odbędzie się online na platformie ZOOM a wszystkim osobom, które się zgłoszą oferujemy bezpłatne przeszkolenie z tej platformy.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.