Spotkanie Spółdzielców

 SPOTKANIE SPÓŁDZIELCÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PODSUMOWANIA, INSPIRACJE I NOWE KONTAKTY

 

25.11.2021 r. w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA Związku Lustracyjnego Spółdzielni przy ul. Malborskiej 65, odbyło się kolejne spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

Wzięło w nim udział około 40 osób. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółdzielni z różnych branż,  w tym zrzeszonych i niezrzeszonych w Związku Lustracyjnym Spółdzielni z województwa małopolskiego i śląskiego, a także przedsiębiorcy, przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, środowiska akademickiego oraz spółdzielczości uczniowskiej.

Gości przywitała Dyrektor Delegatury Regionalnej ZLSP w Krakowie, która pod nieobecność Zarządu Klubu prowadziła spotkanie. Po oficjalnym wstępie, w związku z tym, iż  na Klub przybyło dużo nowych osób nastąpiła prezentacja obecnych.

Następnie Janusz Paszkowski, Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni przedstawił informacje na temat Zjazdu Statutowego ZLSP, organizowanych Konferencji i spotkań oraz planach obchodów jubileuszu XXX ZLSP w 2022 r. Kolejno opowiedział o  wydarzeniach spółdzielczych w Polsce i na świecie.

Zgodnie z planem głos zabrali laureaci nagród reprezentujący spółdzielnie i podmioty ekonomii społecznej. Swoimi osiągnięciami pochwalili się:

-  przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej Kampu z Krakowa, która w 2021 r., została zwycięzcą IV kat. konkursowej Przedsięwzięcie PES Współfinansowane Ze Środków Zwrotnych EFS w IV edycji Konkursu Znak jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 (https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej/videos/4444305698957578/UzpfSTQ1MTM4MjY4MTY4NTA3MjoyMDYwMDc1NjA3NDgyNDMw/)

- Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy w Krakowie, która w 2001 roku, na  najbardziej znanych targach ENERGETAB w Polsce zdobyła najbardziej prestiżową nagrodę tych targów, czyli statuetkę "Złotego Lwa" (https://www.aktywizacja.com.pl/nagroda-targowa-energetab2021-dla-naszego-produktu).

- Rabczańska Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił” z Rabki, która w 2021 r. w kategorii głównej Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej'21 otrzymała wyróżnienie za konsekwentny i efektywny rozwój przedsiębiorstwa społecznego opartego na zasadach spółdzielczych, którego filarem jest silny i solidarny zespół pracowniczy (http://www.dziewiecsil.rabka-net.pl/).

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani również o wyróżnieniach przyznanych przez Stowarzyszenie Krak Biznes w 2021 r. 22 listopada prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski(https://www.krakow.pl/otofotokronika/222101,1657,0,1683,otofoto.html)  wręczył statuetki „Pióro Businessu”:

- dr n. med. Jerzemu Friediger (honorowa nagroda) za „godne wykonywanie sztuki lekarskiej z najwyższym szacunkiem dla zdrowia i życia pacjentów, aktywność społeczną i efektywny pragmatyzm w zarządzaniu Szpitalem im. Stefana Żeromskiego w Krakowie”

- firmie Kraków for You Sp. z o.o. za „szczególną promocję zabytków i architektury Miasta Krakowa z perspektywy rzeki Wisły”

- firmie OnLine Group Janusz Wala za „pomoc i wsparcie dla firm z sektora MŚP z Krakowa w zakresie promocji, marketingu i reklamy w internecie”

- firmie Safeteam Sp. z o.o. za „wdrożenie w szkoleniu dorosłych nowoczesnych metod nauczania łączących teorię z praktyką – umożliwiających efektywne zdobycie wiedzy i uzyskanie wymaganych uprawnień zawodowych”  

- Spółdzielni Metalowo - Odlewniczej „Ogniwo” w Bieczu za „innowacyjne podejście do produkcji kotłów centralnego ogrzewania, mające źródło w najlepszych cenach nowoczesnej spółdzielczości”.

Temat „Nowoczesne  technologie płatnicze, udogodnienia dla klientów banków” przedstawił Mariusz Kumorek Wiceprezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Na zakończenie zaprosił wszystkich do współpracy z bankami spółdzielczymi.

Działania Stowarzyszenia MANKO Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego przedstawili Mariusz Mróz, Michał Dialewicz (https://www.facebook.com/mirspl/). Dla uczestników Klubu przynieśli wspaniała smaczną niespodziankę (sok z buraków) oraz czasopismo dla seniorów, w którym znajdują się bardzo ciekawe artykuły ostrzegające seniorów przed oszustwami oraz wiele innych różnych informacji, mogących zainteresować odbiorców. 

Następnie głos zabrał Piotr Huzior Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na województwo Małopolskie, który przekazał interesujące spółdzielców informacje i nawiązał do problemów banków spółdzielczych.

Część merytoryczną zakończyło wystąpienie Dyrektora Delegatury ZLSP w Krakowie Anny Bulki. W swojej prezentacji sygnalizowała zmiany w przepisach, które spółdzielcy i przedsiębiorcy będą musieli uwzględniać przy prowadzonej przez siebie działalności. Zarekomendowała też sprawdzanie stron internetowych ZLSP w poszukiwaniu szkoleń pomocnych przedsiębiorcom w zaznajomieniu się  z nowymi przepisami.

W części dyskusyjnej głos zabrała Pani profesor Joanna Duda rekomendując współpracę z AGH przytaczając dotychczasowe przykłady podejmowanych działań (staże, wizyty studyjne, dedykowane prace dyplomowe).

Uczestnicy zostali również zapoznani z ofertą świąteczną Spółdzielni Socjalnej RÓWNOŚĆ z Krakowa, która oprócz prowadzenia swojej restauracji zajmuje się także cateringiem.

Jak stało się już tradycją podczas Klubu, jego uczestnicy mieli okazję porozmawiać, nawiązać kontakty biznesowe, wymienić doświadczenia przy poczęstunku przygotowanym przez Restaurację „Gościniec”. 

Galeria zdjęć: