Spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego

Zaproszenie na Klub Prezesa i Głównego Księgowego w Krakowie.                                                                                              

 

Szanowni Spółdzielcy,

Zarząd Klubu i Delegatura Regionalna Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy (ZLSP) w Krakowie serdecznie zaprasza przedstawicieli Państwa Spółdzielni, w tym: Prezesów i Członków Zarządu Spółdzielni, Głównych Księgowych oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej na spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego, które odbędzie się w dniu 12 marca 2020 o godzinie 12.00 w Krakowie, w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA ul. Malborska 65.

W trakcie spotkania zostaną omówione następujące tematy:

  • Informacje na temat wydarzeń spółdzielczych w Polsce i na świecie. - Janusz Paszkowski,    Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy.
  • Zwrotne instrumenty finansowe w działalności spółdzielni – raport z badań przeprowadzonych wśród spółdzielni pracy, które skorzystały z pożyczek – Joanna Brzozowska-Wabik, Członek Zarządu ZLSP, Kierownik Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości.
  • Możliwości finansowania bieżącej działalności i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej – przedstawiciel Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE).
  • 120 – lecie spółdzielczości uczniowskiej w Polsce. – Przedstawiciel Powiatowej Rady Spółdzielni Uczniowskich w Wadowicach.
  • Sprawy wniesione i dyskusja.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w Klubie do dnia 9.03.2020 r. pod nr tel. 12 655 09 91 lub adres e-mail sekretariat@spoldzielnie.org.pl. Zapraszamy też do zgłaszania propozycji tematów do omówienia..