Sierpniowy kurs dla opiekunów SU

Spółdzielczość  uczniowska jest szczególnie ciekawą formą organizacji prowadzonej samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela. Poprzez członkostwo w spółdzielni młodzież ma możliwość nauki m.in. demokracji, współodpowiedzialności, dobrego gospodarowania oraz pracy w grupie co niewątpliwie będzie procentowało w jego dorosłym życiu.

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w ramach swojej działalności ponownie organizowała w okresie wakacyjnym 2019 r. kursy wzmacniające kompetencje instruktorów i opiekunów.

            W dniach 5-8.08.2019 na terenie Ośrodka Szkoleniowo – Konferencyjnego OPTIMA w Krakowie odbył sie drugi z tego cyklu kurs dla opiekunów Spółdzielni Uczniowskich i SKO. Został on zaadresowany dla osób, które rozpoczynają pracę SU w swojej szkole.

            Pierwszy dzień był czasem na zaklimatyzowanie się w nowym miejscu i wprowadzenie do tematyki całego kursu.  Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji zagadnień, które będą poruszane podczas kurs. Organizatorzy zadbali o różnorodność poruszanych tematów i aby każdy początkujący opiekun posiadał kompleksową wiedzę o działalności SU. Następnie uczestnicy rozpoczęli warsztaty z Panią Anną Mironiuk doświadczonym trenerem, instruktorem i wieloletnią opiekunką SU w Jordanowie z podstaw księgowości i zasad prowadzenia ewidencji. Pani Anna wprowadziła uczestników w temat księgowości. Co i w jaki sposób ewidencjonować, jak rozliczać zakupy i jakich błędów się wystrzegać. Po krótkiej przerwie kawowej głos zabrała Pani Zofia Węgrzyniak – członek zarządu FRSU oraz nauczyciel i wieloletni opiekun SU. Wprowadziła kursantów w zasady działania spółdzielni uczniowskiej. Opowiedziała o jej członkach, organach oraz pokazała jak utworzyć przykładowy statut. Kursanci byli bardzo zadowoleni z szczegółowo przygotowanych materiałów dla nich przez Panią Zofie. Na koniec Pani Anna Bulka – prezes FRSU oraz Pani Anita Strzebońska – członek zarządu FRSU opowiedziały o tradycjach i kondycji spółdzielczości w Polsce i na świecie. Czym tak naprawdę jest spółdzielczość oraz o jej zasadach, wartościach i symbolach. Pierwszy dzień zakończyła kolacja w restauracji GOŚCINIEC, która działa na terenie SCSK Optima.

            Drugi dzień kursu rozpoczął się od śniadania, a następnie kolejnej części warsztatów z księgowania z Panią Anną Mironiuk. Kursanci zajęli się dokładnym dokumentowaniem zakupów. Krok po kroku wykonywali czynności, które przydadzą im się w prowadzeniu m.in. sklepiku szkolnego czy kiermaszu. Rozliczali paragony i przyjmowali produkty oraz towary na stan na przykładzie wybranej spółdzielni. Następnie na podstawie przygotowanego szablonu w programie księgowali operacje na odpowiednich kontach. Kolejnym punktem programu była kontynuacja wykładu Pani Zofii Węgrzyniak w zależności od etapu na jakim jest dana spółdzielnia zwróciła uwagę na najważniejsze aspekty od napisania statutu i przebiegu walnego zgromadzenia po organizację pracy i prowadzenie dokumentacji samorządowej. Po obiedzie czekała na uczestników wycieczka do Wieliczki w celu poznania Skarbów Małopolski. Przewodnikiem spaceru została Pani Anita Strzebońska, która pokazała uczestnikom m.in. miejsce gdzie znajduje się wjazd do kopalni soli, tężnie solankową, pomnik Jana Pawła II oraz kościół i rynek w Wieliczce. Po długim spacerze wszyscy udali się na kolację do Restauracji Gościniec w SCKK OPTIMA.

            Środa rozpoczęła się od warsztatu, który był podsumowaniem zadań z zakresu księgowości. Pani Anna pokazała jak ustalić wynik finansowy i sporządzić informację roczną oraz pokazała na czym polega bilans otwarcia na kolejny rok. Następnie praktycznych wskazówek dotyczących prowadzenia spółdzielni udzieliła Pani  Zofia i chętnie odpowiadała na nurtujące uczestników pytania oraz zapewniła swoją pomoc z każdym problemem z jakim może spotkać się SU. Po przerwie kawowej Pani Malwina Śwircz przybliżyła uczestnikom temat mediów społecznościowych, ich zalety jak i wady oraz dostępne platformy komunikacji. Zachęciła również do prowadzenia działań w tym zakresie przez członków SU np. prowadzenie strony SU na facebooku, jakże bliskiej im formie komunikacji w obecnych czasach. Pani Malwina pokazała uczestnikom ciekawe platformy do tworzenia quizów, aby pokazać inne formy nauki właśnie z użyciem internetu i na zakończenie wszyscy zagrali w wspólny quiz utworzony na potrzebę kursu. Jeszcze przed porą obiadową głos zabrała Pani Anita Strzebońska aby powiedzieć kilka słów o ekonomii społecznej – jej roli, funkcjach, wpływie na gospodarkę Państwa i inne podmioty oraz jakie są struktury spółdzielcze, branże, w których działają spółdzielcy. Po obiedzie uczestnicy przystąpili pod opieką Pani przewodnik do spaceru wokół krakowskiego rynku i krakowskiego Kazimierza, a następnie w restauracji „Kuchnia u Doroty” zjedli przepyszną kolację.

            Ostatni dzień rozpoczął się równie ciekawie. Wieloletni przedstawiciel Rady FRSU Pan Mieczysław Kozłowski opowiedział o historii SU w Polsce, a także o działalności FRSU. Pani Anita Strzebońska oraz Pani Anna Bulka zabrały głos w temacie kadry uczniowskiej i opiekunów w komunikacji społecznej. Przekazały niezbędne wskazówki jak należy się prezentować w prasie i mediach. Temat ten uzupełnił Pana Tadeusz Krasuski – redaktor naczelny Kuriera Spółdzielczego, opowiadając jak napisać dobrą notatkę aby zaciekawić czytelników oraz jak przygotowuje się tekst gotowy do publikacji w prasie. Pan Bronisław Bieś przedstawił najważniejsze zasady BHP, które powinni znać opiekunowie jak i członkowie spółdzielni. Podzielił się z uczestnikami praktyczną wiedzą opartą na wieloletnim doświadczeniu pracy w szkole.

            Na zakończenie kursu uczestników spotkała miła niespodzianka. Odwiedził nas Pan Mieczysław Grodzki prezes Krajowej Rady Spółdzielczej. Opowiedział kilka słów o spółdzielczości w Polsce, zaprosił opiekunów spółdzielni do odwiedzenia KRS w Warszawie i wyraził duże wsparcie dla Spółdzielczości Uczniowskiej. Na koniec wręczył certyfikaty ukończenia kursu.

Galeria zdjęć: