Rozliczanie podatku dochodowego

Zaproszenie na szkolenie z zakresu rozliczania podatku dochodowego.                                              

 

Szanowni Państwo,

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie zaprasza na szkolenie:

„ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO W SPÓŁDZIELNIACH, ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH I SPÓŁKACH NOT FOR PROFIT”

Termin:

26 luty 2020 roku (środa), w godzinach 9:00 – 14:00

Miejsce zajęć:

Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków.

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości, podmiotów ekonomii społecznej (PES), a więc przede wszystkim do spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń, spółek not for profit oraz biur rachunkowych prowadzących dla takich firm rozliczenia.

Celem szkolenia jest przedstawianie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach z organem podatkowym. W ramach szkolenia omówiony zostanie sposób opodatkowania podmiotów ekonomii społecznej, zastosowanie zwolnień podatkowych oraz praktyczne wypełnienie nowych druków CIT-8, CIT- 8/O, CIT-D.  Na szkoleniu zostanie w praktyce przedstawiony sposób wypełniania zeznania podatkowego za 2019 r. na wybranych przykładach. 

 

Zarys programu:

1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych organizacji pozarządowych,       spółdzielni socjalnych oraz organizacji pożytku publicznego.

2. Przychody i koszty podatkowe w ramach działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.

3. Przychody i koszty organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych ujęciu rachunkowym i podatkowym.

4. Fundusz statutowy a przychód podatkowy.

5. Zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych w świetle ustawy o  podatku dochodowym od osób prawnych.

6. Powstanie obowiązku opodatkowania dochodu w podmiotach ekonomii społecznej.

7. Praktyczne wypełnienie druków CIT.

8. Zasady wykazywanie organom podatkowym otrzymanych darowizn.

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.

 

Wykładowca:

Justyna Janota – Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Aktualnie realizuje studia podyplomowe „Profesjonalna akademia coachingu”.

Justyna Janota, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w1 obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

Trener, wykładowca i doradca.

Jest prezesem dwóch Fundacji oraz Spółdzielni Socjalnej, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Cena:

240,00 zł + VAT – dla spółdzielni zrzeszonych,

280,00 zł +VAT – dla pozostałych uczestników.

Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
  2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.     
    Dane do przelewu:
    Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
    Numer rachunku: 23 1240 2294 1111 0000 3708 8370. 

    Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lutego 2020 roku!!!

Szczegółowych informacji udziela:

Paulina Kostrzewa

Delegatura Regionalna w Krakowie

Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy

Tel. 12/ 655-09-91

e-mail: sekretariat@spoldzielnie.org.pl