Podstawowe aspekty prawa upadłościowego

Zaproszenie na szkolenie z zakresu podstaw prawa upadłościowego.                                                                                                  
 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie
zaprasza na szkolenie
 
„Podstawowe aspekty prawa upadłościowego w kontekście spółdzielni pracy oraz spółdzielni o podobnym charakterze"
 
Termin:
26 kwietnia 2019 roku (piątek), w godzinach 9:00 – 14:00
 
Miejsce zajęć:
Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków.
 
Szkolenie skierowane jest do wszystkich Spółdzielni, które chcą zapoznać się z podstawowymi pojęciami związanymi z Prawem upadłościowym oraz osób zaangażowanych w procesy restrukturyzacji i windykacji wierzytelności. 
 
Celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w uniwersalną wiedzę ułatwiającą zrozumienie postępowania upadłościowego oraz jego specyfiki, która niejednokrotnie utrudnia osobom spoza kręgu prawniczego zgłębienie tej problematyki i właściwą reakcję. Przeprowadzenie uczestników przez prawne aspekty postępowania upadłościowego, pozwoli pracownikom Spółdzielni zrozumieć mechanizmy postępowania upadłościowego oraz ułatwić proces podejmowania stosownych działań mających uchronić interesy Spółdzielni, przy uwzględnieniu różnych ról w jakich Spółdzielnie w tym postępowaniu mogą występować. Celem szkolenia jest również przybliżenie obowiązujących regulacji prawnych oraz przedstawienie wybranych praktycznych problemów w stosowaniu przepisów prawa upadłościowego w kontekście spółdzielni pracy oraz spółdzielni o podobnym charakterze. 
 
Zarys programu:
 
Część I: PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM 
09:00 – 10:30
 • pojęcie niewypłacalności oraz przesłanki ogłoszenia upadłości;
 • postępowanie upadłościowe a postępowanie restrukturyzacyjne – informacje wstępne;
 • etapy postępowania upadłościowego oraz organy w postępowaniu upadłościowym;
 • przebieg postępowania upadłościowego;
 • wpływ postępowania upadłościowego na inne postępowania (egzekucyjne, sądowe, administracyjne itp.);
 • koszty postępowania upadłościowego oraz wynagrodzenie syndyka;
 • Podsumowanie
 
Przerwa kawowa: 10 minut
 
Część II:SPÓŁDZIELNIA JAKO WIERZYCIEL W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM 
10:40 – 12:10
 
 • wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika (wymogi formalne wniosku) oraz postępowanie zabezpieczające;
 • prawa i obowiązki wierzycieli w postępowaniu upadłościowym;
 • zgłoszenie wierzytelności, kategorie wierzytelności oraz podział funduszów masy;
 • środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym;
 • źródła informacji o postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniu upadłościowym, a także zasady ich uzyskiwania;
 • zakończenie postępowania upadłościowego, a wierzytelność.
 • Podsumowanie
 
Przerwa kawowa: 10 minut
 
Część III: SPÓŁDZIELNIA JAKO UPADŁY
12:20 – 14:00
 
 • wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości (wymogi formalne wniosku) oraz obowiązki Spółdzielni w przypadku niewypłacalności;
 • prawa i obowiązki upadłego w postępowaniu upadłościowym;
 • skutki ogłoszenia upadłości wobec upadłego, jego majątku i zobowiązań;
 • zaskarżalność i bezskuteczność czynności upadłego;
 • konsekwencje braku zgłoszenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.
 • Podsumowanie
 
Wykładowca:
Kamila Księżyk – adwokat.
 
Absolwentka Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych – Akademii Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, którego jednym z podstawowych celów jest realizacja postulatów ekonomicznej efektywności przyjmowanych rozwiązań prawnych. Aplikację adwokacką odbywała w Krakowie, którą ukończyła w 2015 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawniczych od 2006 r., oraz jako uczestnik wielu szkoleń i konferencji, w tym z zakresu prawa upadłościowego. Obecnie prowadzi własną kancelarię adwokacką oraz zasiada w organie nadzoru spółki prawa handlowego z branży lotniczej. Jest autorem publikacji, m.in. z zakresu prawa pracy, mechanizmów prawnych mających cel antykryzysowy w przedsiębiorstwach, postępowania cywilnego, w tym postępowania egzekucyjnego. Zdobywczyni I nagrody w XII edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pracę p.t. „Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców jako implikacja kryzysu gospodarczego w prawie pracy”.
 
Zaświadczenia:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.
 
Cena: 
250,00 zł +VAT .
Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.
 
Warunki uczestnictwa:
 
1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.
Dane do przelewu:
Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Numer rachunku: 23 1240 2294 1111 0000 3708 8370.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwietnia 2019 roku!!!
 
Szczegółowych informacji udziela:
Paulina Kostrzewa
Delegatura Regionalna w Krakowie
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
Tel. 12/ 655-09-91