Opinia Prawna

Opinia Prawna - Walne Zgromadzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy zlecił przygotowanie opinii prawnej w zakresie możliwości zorganizowania Walnego Zgromadzenia, która  uwzględnia stan prawny na dzień 5 maja br. ze względu na dynamiczną sytuację może się ona zmieniać.

Opinia została zamieszczona na głównej stronie Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy:  http://www.zlsp.org.pl/pl/aktualnosci/267-opinia-prawna-w-sprawie-organizacji-walnych-zgromadzen-w-spoldzielniach

Aktualne informacje dotyczące tarcz antykryzysowych są również na bieżąco sprawdzane i udostępniane na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej: https://www.krs.org.pl/

Zachęcamy do śledzenia.