Ogólnopolski Sejmik Spółdzielni Uczniowskich

W dniu 17 listopada 2018 roku, w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego OPTIMA w Krakowie odbył się Ogólnopolski Sejmik Spółdzielni Uczniowskich. W Sejmiku wzięło udział ponad 60 osób, w tym przedstawiciele spółdzielni uczniowskich, opiekunowie i instruktorzy z całej Polski.  

Sejmik Otworzył Przewodniczący Rady Fundacji Zdzisław Zatorski, który przekazał poprowadzenie spotkania Pani Malwinie Śwircz  ze Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy  oraz przedstawicielom Spółdzielni Uczniowskiej „Szarotka” z Jordanowa  (Magdalenie Chorąży, Karolinie Sutor i Krzysztofowi Lichota).

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:  Dr Mieczysław Grodzki Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Janusz Paszkowski Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie, Janusz Szajta Wiceprezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Dr Ryszard Nowak Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców z Lublina, Tadeusz Krasuski Prezydent Fundacji Kuriera Spółdzielczego z Warszawy, Piotr Huzior - Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej na województwo Małopolskie, Tomasz Tuteja - Prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Dariusz Gierycz- Redaktor Naczelny Społemowca Warszawskiego. Do Uczestników spotkania zostały skierowane listy od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej i Senatora Antoniego  Szymańskiego.

Sejmik rozpoczął się od refleksji nad losami Polski, a w tym i polskiej spółdzielczości. Prezentację pt.: „Wkład spółdzielczości w budowanie niepodległej Polski” przedstawił Bronisław Bieś Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości  Uczniowskiej. W swojej prezentacji mówił nie tylko o spółdzielczości dorosłych, ale wspomniał również o spółdzielniach uczniowskich. Na zakończenie zaprosił wszystkich do odwiedzenia muzeum spółdzielczości w Warszawie przy ul. Jasnej 1, ponieważ tam można o wiele więcej dowiedzieć się na ten temat.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczeń, wyróżnień i podziękowań. Odznaczenia Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego otrzymali opiekunowie spółdzielni uczniowskich: Katarzyna Duda, Joanna Lupa, Jacek Malinowski, Dorota Marzec, Ewelina Zbrońska-Langer. Medal "Zasłużony dla Ruchu Spółdzielców" wręczono Annie Bulce Prezesowi Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej dokonał  dr. Ryszard Nowak Prezes Krajowego Ruch Spółdzielców. Honorowy tytuł „Przyjaciela Spółdzielczości Uczniowskiej” nadano Stanisławie Dvořák. Zarząd Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej  w porozumieniu z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym za promocję idei spółdzielczych, przygotowywanie kadr spółdzielczych,  uczenia właściwego gospodarowania pieniędzmi oraz budzenie aktywności wśród członków spółdzielni uczniowskich w 2018 r. wyróżnił Dyplomem i Medalem 150 Banków Spółdzielczych:  Spółdzielnię Uczniowską Szarotka z Jordanowa, Wojewódzką Radę Spółdzielni Uczniowskich z Katowic,  Powiatowa Radę Spółdzielni Uczniowskich z Wadowic. Za opiekę nad spółdzielniami uczniowskimi i wsparcie podziękowano Krajowej Radzie Spółdzielczej, Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu i Związkowi Lustracyjnemu Spółdzielni Pracy  wręczając  Dyplom i symboliczny dzwonek.

Wszyscy z gości składali podziękowania dla członków spółdzielni za ich pracę, a szczególne słowa uznania kierowali pod adresem  opiekunów i deklarowali wsparcie w rozwiązywaniu problemów.

Długoletnia opiekunka i instruktorka spółdzielni uczniowskich Irena Borowiecka  podziękowała w imieniu odznaczonych i podzieliła się swoimi refleksjami z pracy instruktora w terenie. Maria Jeziorowska opowiedziała o działalności Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich w Katowicach, która powstała w 1958 r.

W imieniu młodych spółdzielców głos zabrał Krzysztof Lichota, który powiedział, że młodzi ludzie lubią współpracować w grupie i dzięki spółdzielni uczniowskiej mogą realizować swoje pasje i poznać swoje wady i zalety.

W kolejnym punkcie programu Anna Bulka opowiedziała co Krajowa Rada Spółdzielcza, Fundacja, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, spółdzielczość dorosłych i inne gremia  robią w zakresie zgłaszanych problemów przez środowisko spółdzielni uczniowskich, jak wygląda realizacja uchwały Sejmiku z 2017 roku. Na zakończenie zaapelowała o to, by członkowie, opiekunowie i instruktorzy zgłaszali  do FRSU tematy, które powinny znaleźć interpretacje i uregulowania prawne w zakresie działania spółdzielni uczniowskich.

Anita Strzebońska w imieniu Komisji dokonała  ogłoszenia wyników Konkursu: „Na Najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju  w roku szkolnym 2017/2018 o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej” . Zwycięzcami zostali:

w Kategorii początkujących spółdzielni uczniowskich

I miejsce – Spółdzielnia Uczniowska Vzór z Poznania

II miejsce – Spółdzielnia Uczniowska „Kuźnia Przedsiębiorców” z Sianowa

w Kategorii zaawansowanych spółdzielni uczniowskich

I miejsce – Spółdzielnia Uczniowska „Szarotka” z Jordanowa

II miejsce – Spółdzielnia Uczniowska  „Kramik” z Drużbic

III miejsce – Spółdzielnia Uczniowska Przy Centrum Kształcenia Zawodów Ustawicznych w Andrychowie

Wyróżnienia w Konkursie otrzymały: Spółdzielnia Uczniowska  Ekonomik z Ostrołęki i  Spółdzielnia Uczniowska Łakomczuch z Sosnowca.

Na Sejmiku zaprezentowały swoja działalność 3 spółdzielnie uczniowskie: Spółdzielnia Uczniowska Kuźnia Przedsiębiorców z Sianowa , Spółdzielnia Uczniowska  Przy Centrum Kształcenia Zawodów Ustawicznych w Andrychowie, Spółdzielnia Uczniowska  „Łakomczuch” z Sosnowca.

Na zakończenie podziękowano  wszystkim entuzjastom,  przyjaciołom spółdzielni uczniowskich i sponsorom za wszelakie wsparcie, również , w postaci przekazanego na rzecz FRSU 1%. Członkom spółdzielni uczniowskich, opiekunom, dyrektorom i wszystkim działaczom złożono życzenia samych sukcesów, satysfakcji z prowadzonej działalności i rewelacyjnych wyników na każdej płaszczyźnie życia.

Sejmik był  też okazją do wymiany doświadczeń i  nawiązywania  nowych kontaktów podczas poczęstunku przygotowanego przez Firmę „Gościniec” z Krakowa.

 

 Anna Bulka

 

Galeria zdjęć: