Notatka z Sejmiku Spółdzielczości Uczniowskiej

Dnia 23 listopada 2019 roku, w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym OPTIMA przy Malborskiej 65 w Krakowie, o godzinie 11:00, odbył się coroczny Sejmik Spółdzielczości Uczniowskiej. Na wydarzeniu pojawiło się ponad osiemdziesiąt osób. Była to głównie młodzież wraz z opiekunami, należąca do Spółdzielni Uczniowskich z całej Polski, ale także zaproszeni liczni goście reprezentujący spółdzielczość dorosłych. W obradach wzięli udział m.in: dr inż.Mieczysław Grodzki - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Janusz Paszkowski - Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie, Janusz Szajta - Wiceprezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, dr Ryszard Nowak - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców z Lublina, Tadeusz Krasuski - Prezydent Fundacji Kuriera Spółdzielczego z Warszawy oraz Iwona Karwowska przedstawicielka WSS SPOŁEM i „Społemowca Warszawskiego”.

 

Spotkanie oficjalnie rozpoczął przewodniczący Rady FRSU Zdzisław Zatorski, witając wszystkich uczestników Sejmiku, a następnie zapraszając młodzież ze Spółdzielni Uczniowskiej „Dziupla” z Kielc o odśpiewanie Hymnu. Po uroczystym otwarciu oddał głos Paulinie Kostrzewie – pracownikowi Związku Lustracyjnemu Spółdzielni Pracy, która wraz z Anną Gracą i Adrianem Sordylem ze Spółdzielni Uczniowskiej „Plastuś” w Szkole Podstawowej nr. 1 w Choczni poprowadziła spotkanie.

Prowadząca rozpoczęła od poproszenia członka zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej Bronisława Biesia o odczytanie adresu skierowanego do uczestników spotkania, który  napłynął z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM”. List z najlepszymi życzeniami dla wszystkich zaangażowanych w spółdzielczość uczniowską, podkreślający ważną rolę jaką odgrywa sejmik w popularyzacji idei spółdzielczości i w życiu młodych ludzi.

Kolejno został przedstawiony porządek tegorocznego Sejmiku:

1. Otwarcie Sejmiku.

2. Referat – spółdzielnie uczniowskie uczą ekonomii społecznej i przedsiębiorczości.

3. Informacja nt. działań realizowanych w 2019 r.  na rzecz spółdzielni uczniowskich.

4. Wystąpienia gości.

5. Wręczenie wyróżnień spółdzielniom uczniowskim.

6. W punkcie „Prezentacja dorobku  spółdzielni uczniowskich” – swoje osiągnięcia przedstawią:

- Spółdzielnia Uczniowska Modraczek

-Spółdzielnia Uczniowska Pychotka

- Spółdzielnia Uczniowska Ptaku

7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie pucharów i dyplomów.

8. Czas dla członków spółdzielni uczniowskich - sprawy wniesione. Dyskusja.

9. Zakończenie obrad.

10. Poczęstunek.

            Program był wypełniony licznymi wystąpieniami, dlatego od razu po jego  odczytaniu do wygłoszenia swojego referatu „Spółdzielnie uczniowskie uczą ekonomii społecznej i przedsiębiorczości” została wywołana Anita Strzebońska, członek zarządu FRSU. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na zmieniające się w ostatnich latach priorytety, zadania i cele spółdzielni uczniowskich oraz to jak ważne jest rozwijanie wśród młodych osób kompetencji przedsiębiorczych i społecznych.

            Następnie głos zabrała prezes zarządu FRSU Anna Bulka, która skupiła się na działaniach realizowanych w 2019 r.  na rzecz spółdzielni uczniowskich, a wypowiedź rozpoczęła od przedstawienia działań Fundacji, zachęcając wszystkich zainteresowanych do śledzenia strony internetowej i fb prowadzonego przez FRSU, gdzie opisywane są szczegółowo wydarzenia oraz na bieżąco uzupełniane są informacje istotne i przydatne dla Spółdzielni Uczniowskich. Podkreśliła również bardzo ważną rolę partnerów zaangażowanych i wspierających młodych spółdzielców poruszając przy tym temat uregulowań prawnych i walki o stworzenie odpowiednich przepisów prowadzących do lepszego i łatwiejszego prowadzenie SU. Szczególne podziękowania zostały skierowane do Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy i Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

            Kolejnym punktem spotkania był czas przygotowany na wystąpienia gości. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż. Mieczysław Grodzki. Podziękował Fundacji oraz wszystkim mającym swój udział w rozwoju spółdzielczości uczniowskiej, mimo trudności wynikających między innymi z braku odpowiednich ram prawnych. Zadeklarował także chęć pomocy ze strony Krajowej Rady Spółdzielczej w eliminowaniu przeszkód.

            Drugie przemówienie należało do Prezesa ZLSP Janusza Paszkowskiego czynnie włączającego się nie tylko w sprawy spółdzielni uczniowskich w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Przybliżył zebranym najnowsze możliwości i projekty realizowane poza granicami kraju i pomysł zaangażowania w te działania młodzieży z Polski.

            Tego dnia głos zabrał jeszcze jeden z przybyłych gości dr Ryszard Nowak - Prezes Krajowego Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców z Lublina. Przedstawił działania Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielczości Uczniowskiej oraz zaprosił na organizowany 5 grudnia br. Kongres ruchu spółdzielczego 2019, którego program przewiduje punkt dotyczący Spółdzielni Uczniowskich.

            W kolejnym punkcie programu Sejmiku po raz pierwszy wręczono wyróżnienia „Spółdzielnia Uczniowska na szóstkę” za wieloletnią działalność i osiągane wyniki przyznane przez FRSU. Fundacja na wniosek terenowych i wojewódzkich Rad przyznała  je czterem spółdzielniom:

1.         SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ "PINGWINEK" z Katowic.

2.         SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ "ŁAKOMCZUCH" z Sosnowca.

3.         SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „DZIUPLA” z Kielc,

4.         SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ „PLASTUŚ” z Choczni.

Po gratulacjach i pamiątkowych zdjęciach przyszedł czas na prezentacje trzech Spółdzielni. Jako pierwsza swoją działalność prezentowała się SU Modraczek z Olsztyna, prowadząca  w swojej szkole sklepik, akcje czyszczenia dywanów i różne, inne działania na rzecz szkoły. Do placówki gdzie mieści się Spółdzielnia uczęszcza młodzież niepełnosprawna. Mimo problemów zdrowotnych, wymagających od nich większych pokładów energii i siły w prowadzeniu Spółdzielni, jej członkowie są bardzo zaangażowani i chętnie uczestniczą w życiu szkoły.

Druga Prezentacja należała do Spółdzielni Uczniowskiej  Pychotka z Warszawy. Jej główną działalnością jest prowadzenie sklepiku szkolnego oraz organizacja różnych wydarzeń szkolnych takich jak: mikołajki, akcje charytatywne czy sprzątanie świata. Bierze też aktywny udział w wydarzeniach spółdzielczych – kiermaszach. Swoją działalność prezentowała również na jubileuszowej konferencji z okazji 150 lecia SPOŁEM. Spółdzielnia działa pod patronatem WSS „Społem”.

Jako ostatnia wystąpiła Spółdzielnia Uczniowska PTAKU z Częstochowy ze szkoły podstawowej, zajmująca się podejmowaniem różnorodnych działań promujących ekologie, dbanie o środowisko i zwierzęta. Przedstawicielki Spółdzielni opowiadały o staraniach podejmowanych w tym zakresie oraz  konkursach, w których Spółdzielnia bierze udział. Młodzi spółdzielcy sami bardzo pochłonięci są realizowanymi zadaniami, ale pomagają także najmłodszym uczniom szkoły poznać jak dbać o naszą planetę.

Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu „Na Najlepszą Spółdzielnię Uczniowską w Kraju o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej”. Konkurs odbywał się w II Kategoriach. Puchary i dyplomy dla laureatów wręczyli Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Mieczysław Grodzki oraz Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej Janusz Paszkowski.

Zwycięzcami w kategorii zaawansowanych zostali:

I miejsce – SU SZAROTKA w Zespole Szkół im. Bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,

II miejsce - SU  KARMELKA w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie,

III miejsce - SU EKONOMIK w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce.

Zaś laureatami w kategorii początkującej byli:

I miejsce - SU PTAKU w Szkole Podstawowej Nr 33 w Częstochowie,

II miejsce - SU PYCHOTKA w Zespole Szkół Specjalnych Nr 105 w Warszawie,

III - SU MODRaczeK w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

Należy wspomnieć, że w kategorii zaawansowanych SU została również wyróżniona Spółdzielnia Uczniowska VZÓR z Poznania. Niestety nie mogła uczestniczyć tego dnia w Sejmiku i osobiście odebrać nagrody i dyplomu.

Na zakończenie spotkania głos zabrała Prezes FRSU Anna Bulka bardzo dziękując za poświęcony czas i obecność w tym ważnym dla młodzieży dniu. Podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia, przyjaciołom spółdzielni uczniowskich przybyłych na Sejmik i sponsorom.  Złożyła także życzenia skierowane dla członków spółdzielni, życząc samych sukcesów, satysfakcji z prowadzonej działalności i rewelacyjnych wyników w nauce, a ich opiekunom, dyrektorom i wszystkim działaczom satysfakcji z osiągnięć młodych spółdzielców.

            Po oficjalnym zakończeniu przyszedł czas na poczęstunek, przygotowany przez restaurację „Gościniec”, przy którym uczestnicy Sejmiku mieli okazję porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.  

Galeria zdjęć: