Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Szanowni Państwo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Od 1995 roku 1 lipca dla spółdzielców w Polsce jest wielkim świętem. W odpowiedzi na apel Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych skierowany do Parlamentów i Państw członkowskich o upamiętnienie 100-lecia Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości (MDS) proklamował 1 lipca dniem spółdzielczości.

W materiałach na VI Kongres Spółdzielczości Polskiej, który odbył się w grudniu 2016 roku, czytamy: „Ruch spółdzielczy stanowi  pozytywną odpowiedź na zagrożenia jakie przynosi współczesny system globalnej gospodarki, jest szansą na aktywność zawodową, rozwój osobowościowy i zachowanie godności dla wielu ludzi. Spółdzielnie przyczyniają się do ograniczania patologii życia społecznego, budowy świata lepszego, bardziej przyjaznego dla ludzi, świata w którym oprócz konkurencji i współzawodnictwa jest miejsce na współpracę i współdziałanie, budowanie świata bardziej zrównoważonego i bezpiecznego. Spółdzielnie wychodzą naprzeciw odwiecznemu dylematowi ludzkości: jak pogodzić dbałość o to co własne, indywidualne z troską o dobro wspólne i rozumieniem potrzeb innych”.  Szczególnie w tym trudnym okresie, dla świata, gdzie każdy ma styczność z epidemią, która dotyka zdrowie ludzi, ma negatywny wpływ na gospodarkę, ważne jest żeby spółdzielczość realizowała swoje zasady i żyła przyjętymi wartościami. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (MZS) zwraca uwagę na to, iż: „Pandemia COVID-19 udowodniła nam, że ruch spółdzielczy podjął wiele kroków, aby pomóc społecznościom dostosować się do warunków, w jakich musimy teraz żyć, znaleźć innowacyjne i efektywne kosztowo sposoby zapewnienia opieki chorym oraz zjednoczyć się jako spółdzielnie, aby zaoferować wszystkim solidarność i wsparcie”.

MDS, z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2016, ogłosił 17 celów stojących przed spółdzielniami w ich działalności do 2030 r., na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Realizując wyznaczone cele w 2020 r. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzony jest pod hasłem „Spółdzielnie w działaniach na rzecz klimatu”.

 

Galeria zdjęć: