KLUB PREZESA 14.09.2021 r.

Kluba Prezesa i Gółwnego Ksiegowego.                                                                                                                                         

14.09.2021 r. w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym OPTIMA Związku Lustracyjnego Spółdzielni przy ul. Malborskiej 65, po długiej, rocznej przerwie spowodowanej pandemią odbyło się spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego. Wzięło w nim udział około 40 osób. Spotkanie zostało zorganizowane z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółdzielni z różnych branż,  w tym zrzeszonych i niezrzeszonych w Związku Lustracyjnym Spółdzielni z województwa małopolskiego i śląskiego, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, środowiska akademickiego oraz spółdzielczości uczniowskiej.

            Gości przywitał Prezes Klubu Ryszard Woś oraz Wiceprezes Zdzisław Zatorski. Po powitaniu i prezentacji programu przyszedł czas na zaplanowane wystąpienia.

Na początku Janusz Paszkowski, Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni                      z wielką radością i serdecznością przywitał jeszcze raz wszystkich zebranych, wyrażając nadzieję, że spotkania Klubu Prezesa odbywać się będą od tego momentu co kwartał, tak jak było przed okresem pandemii. Kolejno przedstawił informacje na temat wydarzeń spółdzielczych w Polsce i na świecie oraz działań ZLSP. Kończąc swoją wypowiedź zapowiedział, że w br. odbędzie się Zjazd Statutowy ZLSP, zaś obchody jubileuszowe Związku przypadające na rok 2021 zostaną przeniesione na rok 2022.

Następnie przyszedł czas na prezentację pt.: Kluby Prezesa i Księgowego na tle                XXX - lecia  ZLSP przygotowaną przez Dyrektor Delegatury ZLSP w Krakowie Annę Bulke oraz studenta odbywającego praktyki w ZLSP Mariusza Knapika. Prezentacja miała na celu przybliżyć nowym gościom Klubu jak spotkania wyglądały na przestrzeni lat, a tym którzy uczestniczą w nich od dawna miała przywołać miłe wspomnienia.

Informacje na temat działania Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości przedstawiła Joanna Brzozowska Wabik – Kierownik Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości. W swoim wystąpieniu wspomniała m.in. o szkoleniach online które organizuje dla spółdzielców i przedsiębiorców z całej Polski. Tematyka szkoleń jest bardzo szeroka, odpowiadająca zapotrzebowaniu na przekazanie wiedzy z danego tematu. Szkoleniowcy wybierani do szkoleń to wysokiej klasy fachowcy, którzy potrafią odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania, dzięki temu cieszą się one zainteresowaniem.

Następnym punktem była prezentacja z międzynarodowego webinarium z 14 czerwca 2021: Spółdzielczość odpowiedzią na kryzys: dobre praktyki z kraju i zagranicy przygotowana przez Teresę Misina, Prezes Spółdzielni Socjalnej „Równość”. Ze wzglądu na nieobecność Pani Prezes w spotkaniu wziął udział członek Spółdzielni Jacek Misina. Spółdzielnia Socjalna Równość z siedzibą w Krakowie to firma cateringowa działająca nieprzerwanie od 2014 roku, kierująca się ideą włączenia społecznego poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczanych społecznie, bezrobotnych i borykających się                             z chorobami psychicznymi. Ich codzienna praca skupia się na przygotowaniach różnych dań. W prezentacji zostało pokazane jak dzięki determinacji i zaangażowaniu wszystkich członków oraz ludzi dobrej woli mimo ogromnych utrudnień udało  się przetrwać ten ciężki dla wszystkich okres pandemii. Pan Jacek Misina prezentując dokonania spółdzielni podzielił się z zebranymi gośćmi pomysłami i rozwiązaniami jakie w ostatnim czasie zostały przez nich zastosowane by pozyskać klientów i zapewnić pracę wszystkim członkom..

Na Klubie Prezesa oprócz prezentujących się Spółdzielni wystąpił zaproszony przedsiębiorca z Małopolski, członek Stowarzyszenia "Krak-Business" Daniel Różański, właściciela firmy Millenium Studio. Firma powstała w 2006 roku w Krakowie, a zajmuje się m.in. opracowaniem identyfikacji wizualnej przez projektowanie i tworzenie stron www po prezentacje multimedialne. Łączy przy tym zaawansowane technologie z efektowną oprawą wizualną dając bardzo dobre efekty. Należy również dodać, że oprócz prowadzenia firmy Pan Daniel Różański działa społecznie w Fundacji „Odmalujmy Polskę”.

            Ostatnia prezentacja tego dnia była poświęcona historii Medalu 120 - lecia SU oraz wręczenie go działaczom spółdzielni uczniowskich w XXX lecie FRSU przez Prezes Fundacji Annę Bulkę oraz Przewodniczącego Rady FRSU Zdzisława Zatorskiego.
Fundacja powstała w  1991 roku w Krakowie pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej                i jest Fundacją o zasięgu ogólnopolskim. Jej działania wspomagają Wojewódzkie                              i Powiatowe Rady Spółdzielczości Uczniowskiej oraz instruktorzy i opiekunowie, a także spółdzielczość dorosłych. Fundacja prowadzi działania wspomagające instruktorów                           i opiekunów spółdzielni  uczniowskich. Szerzy idee i wartości spółdzielcze wśród dzieci                    i młodzieży szkolnej. W 2004 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Z okazji jubileuszy, aby wyróżnić i odznaczyć szczególnie zasłużonych sympatyków i działaczy zaangażowanych w rozwój SU przez FRSU został  przygotowany został medal 120 – lecia SU. Na zakończenie prezentacji medal został przekazany na ręce przedstawiciela Stowarzyszenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Krak Business.

Na spotkaniu znalazł się też czas na dyskusje i prezentacje swoich osiągnięć                             i problemów przez uczestników Klubu.

Jak stało się już tradycją podczas Klubu, jego uczestnicy mieli okazję porozmawiać przy poczęstunku przygotowanym przez Restaurację „Gościniec”. 

Galeria zdjęć: