Klub Prezesa

Notatka z Klubu Prezesa i Głównego Księgowego z dnia 28 września 2018 r.                                                            

 

W dniu 28.09.2018 r. w Spółdzielczym Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym OPTIMA Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy przy ul. Malborskiej 65, odbyło siękolejne spotkanie Klubu Prezesa i Głównego Księgowego zorganizowane przy współudziale Pana Piotra Huziora, Pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej na Województwo Małopolskie.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele spółdzielni z różnych branż w tym zrzeszonych w Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy z województwa małopolskiego i śląskiego, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej.

Gości przywitała Dyrektor Delegatury Reg. w Krakowie Pani Anna Bulka i oddała głos Panu Ryszardowi Woś, Prezesowi Klubu, który zapoznał zebranych z programem spotkania.

Na wstępie została przedstawiona prezentacja przez Panią Malwinę Śwircz i Paulinę Kostrzewa, która prezentowała specyfikę spółdzielczości chińskiej oraz była sprawozdaniem z przebiegu wizyty studyjnej w Polsce spółdzielców z Chin. Prezentacja została uzupełniona spostrzeżeniami osób, które miały okazję uczestniczyć w międzynarodowych spotkaniach. Gośćmi ZLSP byli głównie przedstawiciele ACFSMC – Chińskiej  Narodowej Federacji Spółdzielni Dostawców i Spółdzielni Marketingowych - organizacji wszystkich spółdzielni zaopatrzeniowych i marketingowych (Supply and Marketing Cooperatives SMC) w Chinach. ACFSMC obejmuje  32 Prowincje, 342 Prefektury, 2402 Powiatowych Federacji, 30 281 Spółdzielni Pierwotnych, 19 431 Spółdzielczych Przedsiębiorstw , 312 Instytuty Spółdzielcze i około 3,47 miliona pracowników. ZLSP umożliwił przedstawicielom spółdzielni chińskich poznanie różnych branż spółdzielczych, specyfikę uregulowań prawnych obowiązujących spółdzielnie w Polsce oraz odbycie rozmów z przedstawicielami spółdzielni w Małopolsce i na Mazowszu. 

Następnie przedstawiono  informacje na temat wizyty spółdzielców Polskich w Skandynawii. Anna Bulka podała ogólne informacje na temat spółdzielni w Norwegii, Danii i  Szwecji. Głównym celem wizyty było spotkanie z przedstawicielami Coop Norge S.A.  Jest to, spółdzielcze towarzystwo założone w 1844 r. z siedzibą w Oslo, które zajmuje się handlem i sprzedażą hurtową w Norwegii. Sklepy tej organizacji mają w ofercie produkty spożywcze, elektronikę, sprzęt sportowy oraz materiały do wyposażenia kuchni i domu. Coop Norge S.A. zajmuje się też rozbudową runku nieruchomości i przemysłową produkcją żywności. Do marek sklepowych Coop Norge S.A. należą: Coop Extra, Coop Mega, Coop Prix, Coop Market, Coop Obs!, Hypermarked, Coop Byggmix, Coop Obs! Bygg i Coop Extra bygg.

Podczas Klubu był tez czas na zaprezentowanie swojej działalności przez Spółdzielnię Socjalną KAMPU przez jej Prezesa Krzysztofa Rzońca. Wszyscy z uwagą słuchali  propozycji zorganizowania wypoczynku dla dzieci spółdzielców oraz byli zainteresowani szczegółami oferty spółdzielni dotyczącej opieki nad dziećmi na przyjęciach weselnych. 

Pan Prezes Janusz Paszkowski przedstawił aktualne działania Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w tym współpracę z uczelniami w zakresie kształcenia kadr spółdzielczych. Spółdzielcy zostali zaproszeni do aktywnego uczestnictwa w działaniach ZLSP, w tym złożenia ankiet i zgłoszenia udziału do rankingu na najlepszą spółdzielnię pracy. 

Miłym akcentem spotkania Klubu było wręczenie Panu Piotrowi Morawskiemu  medalu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, za pracę podyplomową w zakresie spółdzielczości pt.: „Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menadżerskie”.

Uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się o działaniach Krajowej Rady Spółdzielczej w 2018 roku oraz ważniejszych imprezach organizowanych w poszczególnych województwach związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, obchodami 100 - lecia odzyskania niepodległości. Na wszystkich w/w spotkaniach podkreślano, że udział spółdzielczości w budowaniu niepodległej Polski był doceniany przez ówczesne władze, które uczestniczyły w życiu spółdzielców i propagowały zasady i idee spółdzielcze. Uwagę uczestników Klubu  zwróciły inicjatywy Krajowej Rady Spółdzielczej dotyczące konsultacji rozwiązań podatkowych (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, ordynacja podatkowa, oraz dotyczące spółdzielczości bankowej                                 i mieszkaniowej) oraz konsultacje dotyczące aktualizacji Krajowego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023 . 

Jak stało się już tradycją podczas Klubu jego uczestnicy mieli okazję porozmawiać przy poczęstunku przygotowanym przez Restaurację „Gościniec”.