Dokumentacja Pracownicza w 2019 r. po zmianach

Zaproszenie na szkolenie: „DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2019 R. PO ZMIANACH – WARSZTATY".                                                          
 
 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie
zaprasza na szkolenie:
 
„DOKUMENTACJA PRACOWNICZA W 2019 R. PO ZMIANACH – WARSZTATY"
 
Termin:
8 lipca 2019 roku (poniedziałek), w godzinach 10:00 – 15:00.
 
Miejsce zajęć:
Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne OPTIMA, ul. Malborska 65, Kraków.
 
Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, pracowników działów kadr, pracowników działów prawno-organizacyjnych oraz kadry kierowniczej.
 
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy w przedmiocie zmian, które weszły w życie  z początkiem 2019 r. dotyczących m.in. skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, nowych obowiązków informacyjnych, możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, zmian w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z czasem pracy oraz akt osobowych pracownika. Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady odpowiedzialności pracodawcy w zakresie dokumentacji pracowniczej, zasady kontroli przestrzegania obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, najczęściej popełniane uchybienia przez pracodawców. Uczestnikom zostaną przedstawione „krok po kroku” zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej po zmianach. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące problematycznych zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianach.
 
Zarys programu:
 
I. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r.
II. Prowadzenie akt osobowych pracownika po zmianach.
III. Dokumentacja związana z czasem pracy po zmianach.
IV. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej w najnowszych stanowiskach MRPiPS oraz PIP.
Ponadto:
Indywidualne konsultacje z wykładowcą.
 
Wykładowca:
Zbigniew Zych - radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji z prawa pracy, absolwent kierunków prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Zaświadczenia:
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia.
 
Cena: 
225 zł  netto + VAT dla spółdzielni zrzeszonych/płacących składki/,
245 zł netto+ VAT dla pozostałych organizacji.
 
Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych w trakcie szkolenia.
 
Warunki uczestnictwa:
1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty.
2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem (prosimy o przyniesienie za sobą na szkolenie kopii przelewu) lub gotówką tuż przed szkoleniem. UWAGA! Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie.
Dane do przelewu:
Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Numer rachunku: 23 1240 2294 1111 0000 3708 8370.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 5 lipca 2019 roku!!!
 
Szczegółowych informacji udziela:
Paulina Kostrzewa
Delegatura Regionalna w Krakowie 
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
Tel. 12/ 655-09-91