Aktualności

Zaproszenie na szkolenie z zakresu podstaw prawa upadłościowego.                                   
Zaproszenie na szkolenie: „PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 R. – E-SPRAWOZDANIA".     
Zaproszenie na Klub Prezesa i Głównego Księgowego na dzień 10 grudnia 2018 r.                       
Zaproszenie na szkolenie Rady Nadzorczej Spółdzielni - zadania i odpowiedzialność.                 
Notatka z Klubu Prezesa i Głównego Księgowego z dnia 28 września 2018 r.                           
Zaproszenie na szkolenie z zakresu: Pierwszej Pomocy oraz Ergonomii Pracy.                          
Projekt „INSPIRE – Introducing Social Entrepreneurship in Indonesian Higher Education”.             
Zaproszenie na Klub Prezesa i Głównego Księgowego w Krakowie.                                       
Zaproszenie na Szkolenie - KURS PIERWSZEJ POMOCY + SZKOLENIE PRZECIWPOŻAROWE.                       
XVIII Międzynarodowa Konferencja pt. Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i Praktyka.