Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/04/01 - Obsługa Spotkań Sieciujących CIS w SZCZECINIE

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje w miesiącu wrześniu 2013 r. zorganizować Spotkania Sieciujące Centra Integracji Społecznej (17-18.09.2013 r.) jako wydarzenie towarzyszące jako wydarzenie towarzyszące Ogólnopolskim Spotkaniom Ekonomii Społecznej, które odbędą sie w dniach 19-20 września 2013 r.
W związku z powyższym ogłaszamy zapytanie na świadczenie usługi związanej z obsługą spotkań w dniach 16.09.2013 ? 18.09.2013 dla grupy ok. 60 osób w szczecinie.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2013/04/01. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 16.04.2013 roku, do godz. 14:00 (liczy się data otrzymania). Kontakt: Anna Bulka: tel. 012 655 10 17, e-mail: anna@spoldzielnie.org.pl