Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/06/02 - unieważnienie

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż Zapytanie ofertowe nr ZSWES/2013/06/02 na dostawę fabrycznie nowej kserokopiarki zostaje unieważnione z powodu niewywiązania się z umowy Kontrahenta, którego oferta została wybrana do realizacji.