Zapytanie ofertowe ZSWES/2013/06/01 - obsługa dwóch 3 dniowych szkoleń w Katowicach

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako partner projektu "Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje szkolenia w Katowicach.
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym nr ZSWES/2013/06/01 na świadczenie obsługi dwóch 3 dniowych szkoleń w Katowicach. Prosimy o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 18.06.2013, do godz. 14.30 (liczy się data otrzymania).
Kontakt: Katarzyna Wiecha
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy
ul. Malborska 65, 3
0-646 Kraków tel. (12) 655-10-17, 655-71-01
e-mail: katarzyna@spoldzielnie.org.pl www.spoldzielnie.org.pl