Zapytanie ofertowe ZSWES/2012/12/01 - materiały biurowe

 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jako Partner projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zamierza zakupić materiały biurowe.
 
         Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym na materiały biurowe. Prosimy 
o przesłanie swojej oferty na załączonym wzorze formularza ofertowego w terminie do 
10-01-2013 roku do godz. 15.30 (liczy się data otrzymania).
 
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości
30-646 Kraków
ul. Malborska 65
Anna Bulka
tel. 012-655-10-17
www.spoldzielnie.org.pl; anna@spoldzielnie.org.pl